ALS GEVESTIGD ONDERNEMER

bent u gewend uw eigen boontjes te doppen. Kansen ruiken, mogelijkheden zien, of creëren. U gaat uit van eigen kracht. Maar soms zit het gewoon even tegen.
Door ziekte, pech, of door onvoorziene omstandigheden, zoals een grote order die wegvalt of een klant die niet betaalt. Iedere ondernemer komt wel eens in een fase dat zijn of haar zaken minder goed lopen. Dan is het goed te weten dat u terecht kunt bij Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Advies & begeleiding

Heeft u altijd al met het idee rondgelopen om voor uzelf te beginnen, maar wist u niet goed hoe u dat aan moest pakken?

Financiële Ondersteuning

Bureau Zelfstandigen Fryslân kan financieel ondersteuning bieden als u start vanuit een bijstandsuitkering of hiervoor in aanmerking komt, bijvoorbeeld als u een werkloosheidsuitkering hebt die binnenkort afloopt.

Stoppen als ondernemer

Op een gegeven moment denkt u er misschien aan om uw onderneming stop te zetten. Daar komt heel wat bij kijken. Emotioneel, maar vooral ook financieel!

Schuldhulpverlening

Zijn de inkomsten uit uw bedrijf sterk gedaald door het de corona-pandemie of waren er daarvoor ook al bedrijfsmatige problemen?

VERMOGEN

Vermogen staat een uitkering of krediet via Bureau Zelfstandigen Fryslân niet in de weg. Maar als u vanwege de hoogte van uw eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten, gaat dit voor.
Er zijn grenzen aan uw vermogen die bepalen of de uitkering die u ontvangt op grond van de Bbz2004 als een lening wordt verstrekt of dat u de bijstand mogelijk niet hoeft terug te betalen*.

De bedragen van de vermogensgrenzen worden elk half jaar opnieuw vastgesteld, maar zijn ongeveer:

  • Bij een eigen vermogen van meer dan € 192.172,- bestaat de bijstand altijd uit een lening.
  • Tot een eigen vermogen van ongeveer € 45.728,- kan het zijn dat u de bijstand niet hoeft terug te betalen.
  • Tussen deze beide grenzen, kan het zijn dat je de bijstand niet hoeft terug te betalen*, als het eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen. Is dit meer dan 30% dan is de bijstand altijd een lening. Het totale vermogen bestaat uit al uw bezittingen.

Ontvangt u een uitkering in het kader van de “oudere zelfstandigen” regeling dan is de vermogensgrens € 134.521,-. Boven deze grens is de bijstand altijd een lening. Onder deze grens kan het zijn dat u de bijstand niet hoeft terug te betalen*.

* Afhankelijk van de behaalde bedrijfsresultaten wordt na afloop van het boekjaar bepaald of u de uitkering wel of niet terug moet betalen. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

VASTSTELLING INKOMEN

Heeft u een uitkering via Bureau Zelfstandigen Fryslân ontvangen? Dan bepalen we na afloop van het boekjaar of u de uitkering wel of niet terug moet betalen. Hiervoor levert u de jaarcijfers en de belastingaangifte aan. De uitkering is altijd een aanvulling tot bijstandsniveau op uw inkomen en dat van uw eventuele partner of andere medebewoners. Als u meer inkomsten hebt gehad dan het bijstandsniveau moet u dit deel terug betalen. Als u minder inkomsten hebt gehad, onder bijstandsniveau, dan ontvangt u een nabetaling. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

BZF SERVICE SCAN