Op alle teksten, afbeeldingen, film, animaties en ander beeldmateriaal van de website – www.bureauzelfstandigenfryslan.nl – rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om deze teksten, afbeeldingen, films, animaties en ander beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te verspreiden of op een andere manier openbaar te maken.

Bureau Zelfstandigen Fryslân hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.