STARTEN VAN
UW EIGEN BEDRIJF

Bent u een starter, of denkt u er over om een bedrijf te starten? Wij helpen u graag op weg om uw ideeën concreet te maken. Voor de start, maar zeker ook daarna kunnen wij ondersteunen. Met training en advies of met financiële ondersteuning in de vorm van een krediet en/of tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

Advies & begeleiding

Met hulp van een coach helpen we u voorbereiden op het starten van uw eigen bedrijf. Van dromen naar doen, met het vertalen van ideeën naar een concreet ondernemersplan. Zodat de kans op succes optimaal is, en u met volle kracht vooruit aan de slag kunt met uw nieuwe bedrijf.

Financiële Ondersteuning

Bureau Zelfstandigen Fryslân kan financieel ondersteuning bieden als u start vanuit een bijstandsuitkering of hiervoor in aanmerking komt, bijvoorbeeld als u een werkloosheidsuitkering hebt die binnenkort afloopt.

Parttime ondernemen

Ontvangt u een Participatiewet uitkering en ziet u kansen om een aantal uur per week geld te verdienen als ondernemer?

VOORBEREIDINGSTRAJECT

Een prestarttraject is een traject waarbij u begeleiding krijgt bij het schrijven van uw ondernemingsplan. Tijdens het traject behoudt u uw bijstandsuitkering.

Voorafgaand aan de toelating tot het traject ‘de pré-start’ vindt een intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van uw slagingskansen als ondernemer. U krijgt een eerlijk advies, als het plan geen kans tot slagen biedt zeggen we dat ook.

Verder kijken we of er belemmeringen zijn voor het ondernemerschap, bijvoorbeeld een hoge schuldenpositie.

Voor het daadwerkelijk aanvragen van een pré-start traject heeft u de toestemming nodig van uw contactpersoon van de gemeente die uw PW uitkering verzorgt. U krijgt tijdens het traject vrijstelling van sollicitatieverplichtingen.

Wordt u toegelaten dan stroomt u zo snel mogelijk in, in het groepstraject. Als het beter is kan dit ook een individueel traject zijn.

In het traject wordt gewerkt aan de ontwikkeling van uw competenties, uw ondernemersvaardigheden en het ontwikkelen van uw bedrijfsidee. Dat idee wordt geconcretiseerd en vertaald in een ondernemersplan, onderbouwd met financiële prognoses. De duur van dit intensieve traject is maximaal zes maanden. U heeft dan niet alleen een ondernemingsplan, maar ook inzicht in de haalbaarheid van uw ideeën.

ONDERNEMEN VANUIT EEN UITKERING

U heeft een ondernemingsplan geschreven, en daarmee aangetoond dat uw bedrijf een goede kans van slagen heeft. Dit plan heeft u zelfstandig geschreven of met behulp van een voorbereidingstraject. Maar hoe voorziet u de eerste tijd in uw levensonderhoud? Als wij uw ondernemingsplan positief hebben beoordeeld kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanvullende uitkering krijgen voor levensonderhoud.

Uitkering levensonderhoud

Een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 is een renteloze lening. U kan de startersuitkering vanaf de start van uw bedrijf voor maximaal 36 maanden ontvangen. De uitkering is altijd aanvullend op de inkomsten uit uw bedrijf en eventueel overige inkomsten tot het bijstandsniveau. Afhankelijk van de behaalde bedrijfsresultaten wordt aan het eind van het boekjaar bepaald of u de uitkering wel of niet terug moet betalen. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

Krediet

Ook kunt u onder bepaalde voorwaarden een krediet krijgen om uw noodzakelijke bedrijfsmiddelen te financieren. Een starterskrediet is altijd een lening waarover rente moet worden betaald. Het bedrag van het maximale krediet is ongeveer € 39.000,- en de rente is 8%.

Voorwaarden voor een uitkering en krediet op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004).
  • Ondernemingsplan – Bij een aanvraag moet een ondernemingsplan worden ingediend.
  • Levensvatbaar – De te starten onderneming is naar verwachting uiterlijk 36 maanden na de start levensvatbaar. Dat wil zeggen dat u niet meer afhankelijk bent van een aanvullende uitkering en kunt u zich aan al uw financiële verplichtingen voldoen.
  • U heeft zelf geen eigen middelen en de bank(en) wil(len) de start niet financieren.
  • Uw medische, sociale en financiële omstandigheden moeten zodanig zijn dat een goede bedrijfsvoering mogelijk is.
  • De onderneming moet rechtmatig gevestigd zijn (bijvoorbeeld passen binnen het bestemmingsplan, benodigde vergunningen moeten aanwezig zijn etcetera.)
  • De onderneming moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend.
  • Als ondernemer bent u tenminste 1225 uren per jaar werkzaam in de onderneming.

Voldoet u niet aan al deze voorwaarden, heeft u wel een bijstandsuitkering en wilt u graag (kleinschalig) ondernemen kijk dan bij Parttime ondernemerschap.