Onze website wordt verbouwd! Mocht u een storing zien dan is die van korte duur.
Kijk snel weer voor nieuwe informatie!

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) is een regionaal samenwerkingsverband van 17 gemeenten in de provincie Fryslân en onderdeel van de sector sociale zaken van de gemeente Leeuwarden. BZF voert namens de gemeenten van het samenwerkingsverband de volgende regelingen voor zelfstandigen uit:

  • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • de Wet Inkomstenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)


Woont u in één van de onderstaande gemeenten en wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met BZF via telefoonnummer 14058 of via het contactformulier: 

Partner van:

defriesezaak