Selecteer een pagina

ADVIES EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING
VOOR FRIESE ONDERNEMERS

Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) is er voor Friese ondernemers.
Voor startende ondernemers, maar ook voor ondernemers die in zwaar weer terecht zijn gekomen.
Met deskundig advies en financiële ondersteuning gaan we voor u op zoek naar nieuwe kansen!

Ondersteuning voor schapenboeren

Volgens de laatste berichtgeving zijn er in Nederland inmiddels 300 schapenbedrijven besmet met blauwtong. Gevreesd wordt dat het virus zich ook kan gaan verspreiden onder koeien. Vanuit de sector is er inmiddels een verzoek gedaan aan het Kabinet om op korte termijn de sector financieel te ondersteunen, vanwege de fors gestegen kosten op het gebied van dierenarts- en destructiekosten.
Daarnaast wordt voor de langere termijn gepleit voor het herinvoeren van de ooipremie voor de komende 5 jaar. Deze ondersteuning werd voorheen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verstrekt, om de laag renderende sector te ondersteunen.

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft dit verzoek neergelegd in Brussel, hier is op dit moment helaas nog geen duidelijkheid over. Verwacht wordt dat het aantal schapen drastisch gaat dalen, omdat enerzijds veel schapen sterven en anderzijds de besmettingen plaatsvinden in het dekseizoen. Voor de rund(melk)veehouderij was in 1e instantie met name in de melkproductie een terugval zichtbaar. Runderen/koeien gaan er in tegenstelling tot schapen minder snel aan dood, hoewel ook zij aan blauwtong kunnen bezwijken. Dit betekent voor veel melkveebedrijven een forse terugval in omzet en een toename van de kosten van de dierenarts.
In de schapenhouderij is een groep bedrijven welke er een volwaardig inkomen uit haalt, of door omvang of door een dienstverlening (begrazing door kuddes e.d.). In de melkveehouderij is het afgelopen half jaar een scherpe daling van de opbrengstprijs voor melk zichtbaar. Daarnaast speelt dat de op de zwaar gefinancierde bedrijven de rentekosten behoorlijk door beginnen ‘te drukken’. In beide sectoren komen bedrijven voor met liquiditeitsproblemen.
Het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), waar wij bovenstaande informatie van hebben verkregen, probeert via diverse kanalen de ondernemers te wijzen op de mogelijkheden binnen de Bbz-regeling en de Wet IOAZ. Deze week (tot en met 26 oktober a.s.) staat het RVO overigens op de agrarische beurs in Hardenberg.
Veel melkveehouderijen besluiten te stoppen met hun bedrijf nu de kans er ligt om in aanmerking te komen voor de beëindigingsregeling. Andere melkveehouderijen verkopen de fosfaatrechten en cultuurgrond. Uiteraard heeft dit niet alleen financieel een grote impact op de ondernemers.
Bent of kent u een melkveehouder die graag meer informatie wil over de Bbz-regeling en/of de Wet IOAZ, neem dat contact op met ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
U kunt ons bereiken op tel.: 14058 en daarnaast per mail bereikbaar op info@bureauzelfstandigenfryslan.nl

ONZE DIENSTEN

Advies & begeleiding

Heeft u altijd al met het idee rondgelopen om voor uzelf te beginnen, maar wist u niet goed hoe dat aan moest pakken?

Financiële Ondersteuning

Voor tijdelijke financiële hulp is er het Bbz. Dit is hulp voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of een bedrijfskapitaal of allebei.

Heroriënteren

Wij geven u de gelegenheid om u te oriënteren op een andere bron van inkomen of mogelijkheden om met uw bedrijf een andere weg in te slaan.

Parttime ondernemen

Ontvangt u een Participatiewet uitkering en ziet u kansen om een aantal uur per week geld te verdienen als ondernemer?

Schuldhulpverlening

Zijn de inkomsten uit uw bedrijf sterk gedaald door het Corona-virus of waren er daarvoor ook al bedrijfsmatige problemen?

Stoppen als ondernemer

Op een gegeven moment denkt u er misschien aan om uw onderneming stop te zetten. Daar komt heel wat bij kijken. Emotioneel, maar vooral ook financieel!

Gemeente Leeuwarden: Aanvullend maatregelenpakket inflatie.

Aanvullend maatregelenpakket inflatie Extra energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen en maatregelen voor bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.   De stijgende prijzen hebben een grote impact op de samenleving. In afwachting van verdere maatregelen...

Regeling tegemoetkoming hoge energiekosten MKB

Voor ondernemers waarvan de energiekosten een groot gedeelte is van de totale kosten, komt de overheid met de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw...

Prinsjesdag: Belastingplan 2023

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar. Kijk voor meer informatie op:...

Per 1 oktober betaalt de ondernemer belastingschuld af.

Ondernemers die tijdens de coronacrisis betalingsproblemen hadden en hiervoor bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd, dan heb je de afgelopen tijd brieven gekregen van de belasting dienst over de hoogte van de schuld en betalingsregeling. Vanaf 1 oktober...

Team BZF helpt BOSK verplaatsen!

14 juli was het dan zover. Team BZF ging helpen om de tropische jungle genaamd ‘BOSK’ door de stad te verplaatsen. BOSK is een honderd dagen lang durend evenement in de binnenstad van Leeuwarden. In deze periode worden de bomen, die in bakken staan, verplaatst naar...

Wij doen mee met BOSK

WIJ DOEN MEE MET BOSK! ? Op donderdag 14 juli a.s. gaat team Bureau Zelfstandigen Fryslan meehelpen met het verplaatsen en verzorgen van Bosk! We gaan aan de slag vanaf ongeveer 12.00 uur en starten vanaf de voormalige Joodse school in Leeuwarden! Wij hebben er zin...

Mijn Digitale Zaak

Vanaf vandaag, 29 juni, kunnen mkb-ondernemers in de detailhandel (non food) met 2 tot en met 50 werknemers aan de slag met verdere digitalisering van de bedrijfsvoering via ‘Mijn Digitale Zaak’. Dit gezamenlijke initiatief van brancheorganisatie INretail, KVK,...

Wetswijzigingen per 1 juli 2022

Hier is een overzicht van belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2022: 1. Minimumloon omhoog Heeft u personeel in dienst? Vanaf 1 juli gaat het minimumloon omhoog. Bekijk de website van rijksoverheid voor meer informatie:...

Zaterdag 4 juni jl. was het zover….

Na een préstarttraject, welke door omstandigheden langere tijd onderbroken is geweest, heeft Sandy Glerum op zaterdag 4 juni jl. haar bedrijf officieel geopend. Naast familie, bekenden, de gemeente De Fryske Marren, was ik ook uitgenodigd om bij de opening aanwezig te...

Van stagiair naar medewerker!

Mijn naam is Martijn Diertens, ik studeer aan het ROC Friesland College en doe de opleiding Mediavormgeving. Voor elke studie is er een periode dat je moet stage lopen, voor mij was dit in het 2de jaar. In de tijd van de coronapandemie ben ik op zoek gegaan naar een...

SAMENWERKENDE GEMEENTEN