GEVESTIGD
ONDERNEMER

U BENT EEN GEVESTIGD ONDERNEMER

als u langer dan anderhalf jaar ondernemer of zzp’er bent. Voor u biedt de Bbz-regeling 2 mogelijkheden: een aanvullende uitkering of een lening voor bedrijfskapitaal.

AANVULLENDE UITKERING

 • Als u niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u maxi­maal 12 maanden een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen. 

LENING VOOR BEDRIJFSKAPITAAL

 • Het is mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen via de Bbz-regeling. Houdt er rekening mee dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan of u de lening naar verwachting kunt terugbetalen. Dit kan 13 weken duren en kan met 13 weken worden verlengd als meer tijd nodig is. Het maximum bedrag dat u kunt lenen is €212.147 (bedrag 2022).

 

 • Het bedrijfskapitaal is een lening met rente. De rente is op het ogenblik 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Voorwaarden

 • U moet aan­ge­we­zen zijn op de in­kom­sten uit uw be­drijf. U bent aan­ge­we­zen op de in­kom­sten uit uw be­drijf als uw in­kom­sten bui­ten het be­drijf, zo­als loon of uit­ke­ring, la­ger zijn dan bij­stands­ni­veau. Het in­ko­men van uw part­ner telt ook mee.
 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­sver­gun­ning.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U werkt 1.225 uur of meer voor uw ei­gen be­drijf of zelf­stan­dig be­roep wer­ken. Dat is ge­mid­deld 23,5 uur per week.
 • U hebt alle di­plo­ma’s en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Of u kunt die vergunningen krijgen. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • Ook als u spaargeld hebt, kunt u een aanvullende uitkering krijgen. Uw vermogen wordt niet meegerekend. 
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen hoeveel aanvullende uitkering u krijgt.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. U moet een goed en volledig ondernemingsplan schrijven om dat aan te tonen.

Woonkostentoeslag

Als u een aanvullende uitkering aanvraagt en hoge woonkosten heeft, beoordelen wij ook of u woonkostentoeslag kunt krijgen. Die hoeft u dus niet apart aan te vragen. Woonkostentoeslag is mogelijk in 2 situaties:

 • Als u een vrije sector woning huurt of
 • Als u een koopwoning heeft.

Dit heeft u nodig bij een aanvraag

 • U moet een kopie van uw paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument van u en uw partner kunnen uploaden, als jpg of pdf.
 • Om het formulier goed in te vullen, hebt u financiële gegevens nodig. We willen bijvoorbeeld weten hoe hoog uw woonlasten zijn, of welke inkomsten u hebt naast uw bedrijf. Hou daarom de volgende gegevens bij de hand:
  • Informatie over uw woonlasten (huur/hypotheekrente/erfpacht).
  • Informatie over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • Informatie over uw inkomsten (jaarrekeningen/aangiftes inkomstenbelasting/loon- of uitkeringsspecificatie).
 • Ondernemingsplan.
 • Misschien moet u een aantal documenten uploaden. U ziet dat tijdens de aanvraag.

Extra nodig bij aanvraag lening voor bedrijfskapitaal

 • Informatie over uw bezittingen en schulden (privé en zakelijk), ook van uw partner en thuiswonende minderjarige kinderen.
 • Een BKR-overzicht, ook van uw partner. Dat doet u als volgt:
  1. Ga naar bkr.nl en log rechtsboven in.
  2. Bekijk uw kredietgegevens.
  3. Klik bij ‘kredietgegevens’ op de details en kies voor ‘afdrukken’ (bijvoorbeeld via de rechter muisknop).
  4. Sla dat overzicht op als pdf.