GEVESTIGD
ONDERNEMER

IK BEN EEN GEVESTIGD ONDERNEMER

als u minstens 1,5 jaar zelfstandig ondernemer of zzp’er en hebt u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u via de Bbz-regeling een aanvullende uitkering of lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

AANVULLENDE UITKERING

 • Als u niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u maxi­maal 12 maanden een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen.

LENING VOOR BEDRIJFSKAPITAAL

 • Het is mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen via de Bbz-regeling. Houdt er rekening mee dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan of u de lening naar verwachting kunt terugbetalen. Dit kan 13 weken duren en kan met 13 weken worden verlengd als meer tijd nodig is. Het maximum bedrag dat u kunt lenen is €203.135 (bedrag 2021).

 

 • Het bedrijfskapitaal is een lening met rente. De rente is op het ogenblik 8 procent per jaar. De looptijd van de lening is afhankelijk van de afloscapaciteit van uw bedrijf. In de meeste gevallen moet u de lening in 3 tot 5 jaar terugbetalen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ou­der, maar u krijgt geen AOW.
 • U bent Ne­der­lan­der, een bur­ger van een land uit de Eu­ro­pe­se Unie, of hebt een gel­di­ge ver­blijf­sver­gun­ning.
 • Uw be­drijf moet in Ne­der­land ge­ves­tigd zijn.
 • U gaat voor 1.225 uur of meer.
 • U hebt alle di­plo­ma’s en ver­gun­nin­gen die voor uw be­drijf of zelf­stan­dig be­roep no­dig zijn. Of u kunt die vergunningen krijgen. Denk bij­voor­beeld aan een ho­re­ca­ver­gun­ning of een mi­li­eu­ver­gun­ning.
 • Ook als u spaargeld hebt, kunt u een aanvullende uitkering krijgen. Uw vermogen wordt niet meegerekend. Vraagt u een lening voor startkapitaal aan, dan houden we wel rekening met uw vermogen.
 • Het inkomen van uw partner telt mee bij het bepalen hoeveel aanvullende uitkering u krijgt.

Woonkostentoeslag

Als u een aanvullende uitkering aanvraagt en hoge woonkosten heeft, beoordelen wij ook of u woonkostentoeslag kunt krijgen. Die hoeft u dus niet apart aan te vragen. Woonkostentoeslag is mogelijk in 2 situaties:

 • Als u een vrije sector woning huurt of
 • Als u een koopwoning heeft.

Dit heb je nodig bij een aanvraag

 • U moet een kopie van uw paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument van u en uw partner kunnen uploaden, als jpg of pdf.
 • Om het formulier goed in te vullen, hebt u financiële gegevens nodig. Hou daarom de volgende gegevens bij de hand:
  • Informatie over uw bedrijfssituatie in 2019 (jaarrekening, aangifte inkomstenbelasting)
  • Doet u een eerste aanvraag van de versoepelde Bbz-regeling. Dan vragen wij een kopie van uw bankpas waarop duidelijk uw rekeningnummer staat vermeld.
 • Misschien moet u een aantal documenten uploaden. U ziet dat tijdens de aanvraag.

Extra nodig bij aanvraag lening voor bedrijfskapitaal

 • Informatie over uw bezittingen en schulden (privé en zakelijk), ook van uw partner en thuiswonende minderjarige kinderen.
 • Een BKR-overzicht, ook van uw partner. Dat doet u als volgt:
  1. Ga naar bkr.nl en log rechtsboven in.
  2. Bekijk uw kredietgegevens.
  3. Klik bij ‘kredietgegevens’ op de details en kies voor ‘afdrukken’ (bijvoorbeeld via de rechter muisknop).
  4. Sla dat overzicht op als pdf.