Veel gestelde vragen aan BZF
< Alle onderwerpen
Afdrukken

IOAZ

Ondernemers van 55 jaar en ouder kunnen bij bedrijfsbeëindiging een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het voordeel van IOAZ ten opzichte van de Participatiewet is dat je bij IOAZ een hogere vermogensvrijstelling hebt.

De IOAZ is een aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum. De uitkering gaat in wanneer u het bedrijf stopt en loopt door tot het moment dat u recht krijgt op AOW. Let op: deze uitkering moet u aanvragen voordat u het bedrijf daadwerkelijk beëindigt.