Veel gestelde vragen aan BZF
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Definitieve vaststelling

Wanneer je een Bbz uitkering van ons ontvangt, gaan wij een jaar later berekenen of de hoogte van de uitkering correct is verstrekt. De uitkering wordt in 1e instantie verstrekt als een renteloze lening. De berekening die wij maken, heet de definitieve vaststelling. Wij stellen vast of de lening terecht is verstrekt of dat er misschien een deel moeten worden terugbetaald.

Hoe beoordelen wij of je recht had op deze lening?

Wij sturen je rond 1 april een brief waarin wij je vragen om voor 1 juli van dat jaar de aangifte inkomstenbelasting en de jaarstukken van het jaar waarin je de lening hebt ontvangen, aan ons op te sturen. Als je ook een baan in loondienst hebt gehad dan willen we ook graag de jaaropgave van je werkgever ontvangen. Met deze gegevens kunnen wij de uitkering definitief gaan vaststellen. De gegevens kan je ook digitaal aanleveren. Hoe dit moet leggen wij uit in een ander filmpje.

Wanneer krijg je bericht van ons over de definitieve vaststelling?

Als je voor 1 juli de gevraagde stukken naar ons toestuurt, ontvang je voor het einde van het jaar bericht van ons. Als je recht had op de uitkering dan hoef je niets terug te betalen. Het kan ook zijn dat je te weinig uitkering hebt gekregen, dan krijg je nog een nabetaling van ons.

Wat als je moet terugbetalen?

In de brief die je van ons krijgt, staat dat je het bedrag waar je geen recht op had binnen 6 weken moet terugbetalen. Lukt dat niet, dan kan je binnen 6 weken een betalingsregeling met ons treffen.

Wat als je vragen hebt over de berekening?

Als je vragen hebt over de berekening dan kan je uiteraard contact met ons opnemen. Komen we er samen niet uit, dan kan je binnen 6 weken na dagtekening van onze brief in bezwaar gaan.

Welke betalingsregeling is mogelijk?

De minimale betalingsregeling is € 50,- per maand. De maximale periode dat je mag afbetalen is 36 maanden.