Veel gestelde vragen aan BZF
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Aanmaning

Als u van ons een bedrijfskrediet hebt ontvangen, rente betaalt of een andere vordering open hebt staan, moet dit worden terugbetaald. Voor de maandelijkse betalingen hebben wij met u een bedrag afgesproken wat maandelijks moet worden terugbetaald.

Het debiteurenteam van Bureau Zelfstandigen Fryslân onderhoudt de openstaande vorderingen en bekijkt of aan de betalingsverplichting worden nagekomen. Iedere maand wordt bekeken of het afgesproken bedrag op onze bankrekening is bijgeschreven. Zien wij dat iemand niet heeft betaald dan nemen we contact op om te kijken of we samen met de klant tot een oplossing komen. Het is natuurlijk altijd beter dat u zelf contact met ons opneemt als het even niet lukt om op tijd te betalen. Dit voorkomt onnodige problemen.

Wat gebeurt er als u niet het afgesproken bedrag aan ons overmaakt?

Als u het afgesproken bedrag niet op tijd aan ons hebt overgemaakt, dan sturen we u een brief. Deze brief heet een aanmaning. In deze aanmaning staat dat u nog 14 dagen de tijd heeft om alsnog het afgesproken bedrag aan ons over te maken. Wij controleren vervolgens of u de betaling heeft gedaan. Als dat niet zo is, dan nemen we telefonisch contact met u op. In dit gesprek willen we bespreken waarom de betaling niet is gedaan. Het kan zijn dat u dit bent vergeten, maar het kan ook zijn dat u geen middelen heeft om ons te betalen. Ons doel is om samen met u op zoek te gaan naar een oplossing.

Als u telefonisch niet bereikbaar bent, dan sturen we u een aangetekende brief. De brief wordt dus persoonlijk aan u afgegeven. Bent u niet thuis dan zal de brief worden afgegeven bij een Post NL locatie. Vervolgens kunt u de brief daar zelf ophalen.

Waarom is deze brief zo belangrijk dat wij hem aangetekend versturen?

In de aangetekende brief geven wij u 5 werkdagen de tijd om alsnog uw betaling aan ons te doen. Als u na deze 5 dagen niet reageert, dan starten wij een invorderingsproces op. Wij versturen u dan een dwangbevel. In dit dwangbevel staat dat wij de mogelijkheid hebben om beslag te leggen op uw loon, uitkering of een andere inkomstenbronnen. Ook kunnen we de openstaande vordering uitgeven aan een deurwaarder. In dat geval neemt de deurwaarder alle handelingen van ons over. Bedenk dat de kosten van de deurwaarder aan jou worden doorberekend.