Afronding en nazorg

Het budgetplan is uitgevoerd en de klant heeft het evenwicht tussen de inkomsten uitgaven weer hersteld en kan zelfstandig verder. Het budget coachingtraject wordt afgerond. Mocht de klant toch nog met vragen geconfronteerd worden dan kan hij/zij altijd terugvallen op...

Budgetperiode

De klant gaat zelfstandig met het “Toekomst en budgetplan” aan de slag. Uiteraard kan deze terugvallen op de casemanager wanneer er zich een probleem voordoet.

Toekomst en budgetplan

Samen met de casemanager wordt een budget en toekomstplan doorgesproken. zijn de doelen haalbaar gebleken? Worden afspraken die zijn gemaakt nagekomen? Wat moet er eventueel worden bijgesteld?

Zelf aan de slag

De klant krijgt van zijn casemanager diverse tools aangereikt waarmee deze aan de slag moet om goed inzicht te krijgen in de financiële situatie. De documenten worden door de klant in zijn/haar “klantenportaal” geplaatst. Wanneer de informatie is verzameld...

Verslag + vervolgstappen

Na het intakegesprek maakt de casemanager een verslag waarin ook de vervolgstappen voor de klant worden beschreven.

Intakegesprek

De casemanager van BZF neemt contact met de klant en er zal een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt. Tijdens dit gesprek zullen onder meer  verwachtingen over en weer worden uitgesproken. Tijdens het coachingtraject zal de klant zelf verantwoordelijk...
Aanmelden budgetcoaching

Aanmelden budgetcoaching

Zowel door de klant als door de casemanager van BZF of gemeente kan een klant worden aangemeld voor het traject. Dit traject is er voor bestemd om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te herstellen.