WIJZIGEN
OF STOPPEN

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Wilt u uw Bbz uitkering wijzigen of stopzetten? Via deze pagina kunt u wijzigingen doorgeven. Zodra deze zijn verwerkt ontvangt u hierover een brief. Aanvragen van een Bbz uitkering is niet mogelijk via deze pagina.

Wilt u uw Bbz wijzigen of stoppen?

BEREKENING INKOMEN

Belangrijke informatie

  • Veel ondernemers zien een factuur vaak als inkomen, maar dat is niet zo. De kosten moet u eerst nog van de inkomsten aftrekken.
  • De factuurdatum is belangrijk om te bepalen wat de maand is waarin de omzet is gedaan, niet de betaaldatum.
  • U mag best een correctie indienen in augustus over maart, maar op basis van alle facturen in een maand kunt u ongeveer halverwege de volgende maand wel een goede inschatting maken. We adviseren u dan ook om dit uiterlijk één maand na afloop van de maand waarin u weer omzet heeft gerealiseerd in te dienen.
  • Mocht u het bedrag van uw uitkering over die maand al hebben ontvangen, dan vragen we u vanzelf om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.
  • We verzoeken iedereen om wijzigingen in inkomen zoveel mogelijk achteraf te berekenen en niet van te voren al een inschatting te maken. Anders moeten we die inschatting ook weer corrigeren.

 

Wijziging

Heeft u op basis van uw berekening inkomen gehad de afgelopen maand of verwacht u dit de komende maand(en)? Geef dit bedrag dan door aan ons door. U kunt in het formulier nog eventuele wijzigingen verder toelichten. We trekken het door u berekende inkomen dan van de uitkering af.

Voorbeeld berekening

Omschrijving Voorbeeld
– Het bedrag van de omzet (factuurbedrag) € 1.210
– Minus omzetbelasting (in het voorbeeld 21%) € 210
– minus zakelijke kosten* € 500
– minus het forfaitair percentage (17% van het inkomen) ** € 85 (17% van 500)
Inkomen wat u moet opgeven (1.210-210-500-85=) € 415

Stopzetten

Let goed op! Het sturen van een factuur of weer maken van omzet is geen inkomen! Trek eerst alle zakelijke kosten af van uw omzet. Zie voor de berekening hoe dit moet de toelichting bij de vraag “Hoe bereken ik mijn zakelijk inkomen?”. Heeft u dan toch meer inkomen dan het uitkeringsbedrag? Geef dit bedrag dan door aan ons door. U kunt in het formulier nog eventuele wijzigingen verder toelichten.

BTW percentages voor het bereken van uw inkomsten

Goederen en diensten met 21% BTW

het 21% tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en die niet onder het 9% of 0% tarief vallen.

Goederen met 9% BTW

voor de volgende goederen mag u een verlaagde 9% tarief toepassen: voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, geneesmiddelen en hulpmiddelen, kunst, verzamelvoorwerpen en antiek, boeken en periodieken.

Combinatie van tarieven

Heeft u te maken met goederen en diensten die onder verschillende tarieven vallen? Hoe u daarmee omgaat leest u hier.

Opleveren van goederen

Ook het opleveren van goederen valt onder het 9% tarief, als u deze goederen maakt uit materialen die een opdrachtgever beschikbaar heeft gesteld. Deze oplevering is geen levering, maar een dienst. Op deze site leest u daar meer over.

Verwerking

Het kan zijn dat we uw verzoek nog niet hebben kunnen verwerken. We handelen eerst lopende Bbz uitkeringen en nieuwe aanvragen af. Daarna verwerken we de stopzettingen en wijzigingen. We verwerken alle aanvragen zo snel mogelijk. U ontvangt van ons na verwerking een brief en hierin staat het gevolg van uw wijziging. U wordt dan bijvoorbeeld verzocht een deel terug te betalen. Als u dit dus al weet, reserveer dit bedrag dan al vast. U kunt niet eerder terug betalen dan dat u de brief van ons hebt ontvangen.