WIZIGJE
OF STOPJE

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Wolle jo jo Bbz-útkearings wizigje of stopje? Jo kinne wizigingen meitsje fia dizze side. Jo krije dêr in brief oer sa gau as dizze ferwurke binne. It oanfreegjen fan in Bbz-útkearing is net mooglik fia dizze side.

Wolle jo jo Bbz-útkearings wizigje of stopje?

BEREKKENING YNKOMMEN

Wichtige ynformaasje

  • In protte ûndernimmers sjogge in faktuer faaks as ynkommen, mar dat is net it gefal. Jo moatte earst de kosten fan de ynkomsten ôfrekkenje.
  • De faktuerdatum is wichtich om de moanne te bepalen wêryn de ferkeap waard makke, net de betellingsdatum.
  • It is it bêste om yn augustus foar maart in korreksje yn te tsjinjen, mar op basis fan alle faktueren yn in moanne kinne jo sawat healwei de kommende moanne in goeie skatting meitsje. Wy riede jo dêrom oan om dit net letter as ien moanne nei it ein fan ‘e moanne yn te tsjinjen wêryn’t jo wer omset realisearre hawwe.
  • As jo ​​​​it bedrach fan jo útkearing foar dy moanne al ûntfongen hawwe, sille wy jo automatysk freegje om it tefolle bedrach dat jo ûntfongen is werom te beteljen.
  • Wy freegje elkenien om feroarings yn ynkomsten nei ôfrin safolle mooglik te berekkenjen en gjin skatting fan tefoaren te meitsjen. Oars moatte wy dy skatting nochris korrigearje.

 

Feroarje

Hawwe jo op basis fan jo berekkening ynkommen yn de ôfrûne moanne of ferwachtsje jo dat yn de kommende moanne(n)? Jou dit bedrach dan oan ús troch. Jo kinne fierder útlizze eventuele feroarings yn it formulier. Wy sille dan it troch jo berekkene ynkommen fan de útkearing ôfrekkenje.

Foarbyld berekkening

Beskriuwing Foarbyld
– It bedrach fan ‘e omset (faktuerbedrach) € 1.210
– Minus omsetbelesting (yn it foarbyld 21%) € 210
– minus bedriuwskosten* € 500
– minus it fêste taryf (17% fan it ynkommen) ** € 85 (17% fan 500)
Ynkommen moatte jo deklarearje (1.210-210-500-85=) € 415

Ophâlde

Jou omtinken! In faktuer ferstjoere of wer omset meitsje is gjin ynkommen! Trek earst alle bedriuwskosten fan jo ynkomsten ôf. Foar de berekkening hoe dit te dwaan, sjoch de taljochting by de fraach “Hoe berekkenje ik myn bedriuwsynkommen?”. Hawwe jo noch mear ynkommen as it útkearingsbedrach? Jou dit bedrach dan oan ús troch. Jo kinne fierder útlizze eventuele feroarings yn it formulier.

BTW persintaazjes foar it berekkenjen fan jo ynkommen

Goederen en tsjinsten mei 21% BTW

de 21% taryf jildt foar alle guod en tsjinsten dy’t net frijsteld, en dat net falle ûnder de 9% of 0% rate.

Goederen mei 9% BTW

Jo kinne in fermindere taryf fan 9% tapasse foar it folgjende guod: iten, wetter, lânbouguod, medisinen en helpmiddels, keunst, sammelstikken en antyk, boeken en tydskriften.

Kombinaasje fan tariven

Binne jo dwaande mei guod en tsjinsten dy’t ûnderwurpen binne oan ferskillende tariven? Jo kinne hjir lêze hoe’t jo hjirmei omgean moatte.

Levering fan guod

De levering fan guod falt ek ûnder it taryf fan 9% as jo dit guod meitsje fan materialen dy’t in klant beskikber steld hat. Dizze levering is gjin levering, mar in tsjinst. Jo kinne hjir mear oer lêze op dizze side.

Bewurking

Wy hawwe miskien jo fersyk noch net ferwurke. Wy behannelje earst aktuele Bbz-foardielen en nije applikaasjes. Wy ferwurkje dan de beëinigings en wizigingen. Wy ferwurkje alle oanfragen sa rap mooglik. Jo krije nei ferwurking in brief fan ús, mei dêryn it resultaat fan jo feroaring. Jo wurde dan frege om bygelyks in part fan de betelling werom te beteljen. Dus as jo dit al witte, reservearje dit bedrach fan tefoaren. Jo kinne net betelje werom oant jo hawwe ûntfongen de brief fan ús.