Het kabinet heeft op 28 augustus 2020 bekend gemaakt dat de "Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers" (Tozo) wordt verlengt van 1 oktober 2020 tot en met juni 2021. Er worden een aantal aanpassingen in de regeling doorgevoerd. Hierover moet het kabinet de laatste besluiten nog nemen en moeten ook door ons worden verwerkt. Helaas kun je daarom ook op dit moment nog geen Tozo aanvraag doen!

 

De verwachting is dat in de loop van woensdag 7 oktober ondernemers een Tozo3 aanvraag bij BZF kunnen doen.

 

Zodra het online aanvragen mogelijk is zullen wij dit direct online plaatsen. Hou onze website daarom dus in de gaten!

Ondernemers in Friesland kunnen hier de Tozo-3 regeling aanvragen.

Tozo-2 is beëindigd en aanvragen hiervan is niet meer mogelijk. 

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-3): veranderingen per 1 oktober

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

 

Bij de aanvraag voor Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober in te voeren. Het kabinet treedt in overleg met VNG, Divosa en gemeenten over mogelijke invoering van een vermogenstoets op een later moment. Hierover volgt meer informatie. U kunt de Tozo 3 uitkering waarschijnlijk pas later dan 1 oktober 2020 aanvragen (met terugwerkende kracht).

Bron: website Rijksoverheid


Let op: Er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Je hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen je graag bij je aanvraag.

Aanvragen Tozo 2-regeling van start

Helaas wordt onze leverancier geconfronteerd met een technische storing bij de online Tozo 2 aanvraag. Er wordt hard aan gewerkt dit op te lossen. Zodra er een oplossing is gevonden laten wij dat via onze website weten.

Wij vragen je om op een later tijdstip je aanvraag te doen.

Onze excuses voor dit ongemak.

Vanaf woensdag 3 juni kun je als Friese ondernemer de Tozo 2-regeling aanvragen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september. De nieuwe regeling is op 1 juni verder gegaan onder een paar nieuwe voorwaarden.

Dit betekent dat zelfstandig ondernemers tot en met 30 september de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. Ook ondernemers die al een Tozo-uitkering hebben ontvangen kunnen gebruikmaken van deze verlenging. Deze ondernemers kunnen dit via een verkort aanvraagformulier doen.

Wijzigingen

Nieuw is dat bij Tozo 2 aanvragen na 1 juni een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan je geen aanspraak maken op de regeling. Een andere wijziging is dat bij aanvragen van een lening bedrijfskapitaal ondernemers dienen te verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Je hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen je graag bij je aanvraag.

Ontvang je weer inkomen uit je bedrijf en wil je je uitkering verlagen of stopzetten? Klik dan op onderstaande knop “Informatie wijzigen/stopzetten Tozo” voor meer informatie. Wil je direct wijzigen klik dan de knop "Wijzig hier je TOZO".

Ondernemers aandacht voor het onderstaande

Voor ondernemers die op 1 oktober nog niet (volledig) hun bedrijfstaken kunnen uitvoeren heeft het ministerie van SZW  jullie hulp nodig door middel van een korte vragenlijst. Klik  voor meer informatie op de knop ''Ondersteuning na 1 oktober''.

 

Ondernemer in gemeente Smallingerland?

Ook dan kun je een aanvraag TOZO bij Bureau Zelfstandigen Fryslân doen! Ben je inwoner van de gemeente Ooststellingwerf of Súdwest-Fryslân? Dan kun je je melden bij je eigen gemeenteloket.