Tozo gebeurtenissen bij BZF op een rij...

Preloader
 • Eerste nieuwsbericht van de gemeentelijke organisatie.

  Eerste nieuwsbericht van de gemeentelijke organisatie.

  Gemeentesecretaris Eelke de Jong en sectorhoofd Soza Margriet Adema verzenden de eerste melding over het coronavirus richting alle collega’s van de gemeente.

  BZF neemt versneld stappen om de digitalisering in orde te maken zodat thuiswerken voor alle medewerkers mogelijk wordt.

 • Landelijke coronamaatregelen.

  Landelijke coronamaatregelen.

  Vanuit de landelijke pers komen steeds meer melding dat door het coronavirus zzp’ers opdrachten mislopen, evenementen worden gecanceld of projecten niet doorgaan. Het MKB wordt geconfronteerd met de eerste tekenen van een crisis die zijn weerga niet kent.

 • Eerste besmetting in Leeuwarden.

  De eerste coronabesmettingen bij Leeuwarder ondernemers is geconstateerd.

  Klik hier voor nieuwsbericht in LC

 • Een speciale corona pagina op BZF website.

  Vandaag heeft BZF een coronapagina op de website geplaatst voor informatie aan alle MKB ondernemers in Friesland. We willen met deze pagina ondernemers op de hoogte houden van regelingen, maatregelen en voortgang van de Zzp en MKB voorzieningen in Friesland.

  Klik hier voor de speciale coronapagina

 • Speculaties over mogelijke noodmaatregelen voor ondernemers.

  Het onlineaanmeldformulier voor Bbz in concept gereed…achter de schermen wordt er in het land gesproken over mogelijke, Bbz gerelateerde, noodmaatregel voor ondernemers die in ontwikkeling zou zijn.

 • Servicepunten dicht, medewerkers gaan thuis aan de slag.

  Vanaf vandaag worden BZF servicepunten in diverse regio’s tot nader bericht gesloten. Ondernemers met vragen gaan direct al meer gebruik maken van de chat mogelijkheden op de website. Aan de medewerkers wordt er gevraagd vanaf vandaag thuis aan de slag te gaan. Er wordt een werkschema opgesteld zodat het kantoor aan de Heliconweg in Leeuwarden wel bemenst blijft.

 • Beeldbellen wordt actief binnen de gemeente.

  Beeldbellen wordt actief binnen de gemeente.

  Nu dat iedereen vanuit huis werkt wordt beeldbellen een belangrijk onderdeel binnen de organisatie. Met het programma Microsoft Teams vinden overleggen tussen casemanagers, consulenten en andere leden van BZF online plaats. Via Teams is beeldbellen met meerdere personen mogelijk.

 • Landelijke coronamaatregelen worden uitgebreid .

  De horeca en scholen moeten op last van het kabinet hun deuren sluiten. De eerste bedrijven zijn gesloten…Voor 17 maart is een persconferentie aangekondigd waarin premier Rutte maatregelen zal bekend maken.

 • Noodmaatregelen-pakket door kabinet afgekondigd.

  Noodmaatregelen-pakket door kabinet afgekondigd.

  Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Lees hier het hele artikel.

 • Hulp nodig?

  Vanuit alle kanten binnen de gemeentelijke organisatie wordt hulp aangeboden om de afhandeling van de Tozo-regeling in goede banen te leiden. Enkele collega’s van het team handhaving beginnen met werkzaamheden voor BZF.

 • Ondernemers zoeken hulp.

  Ondernemers bellen onze lijnen plat met de vraag wanneer ze een beroep kunnen gaan doen op het aangekondigde maatregelenpakket. Hiervoor hebben we ondernemers op de website de mogelijkheid gegeven zich aan te melden. Zodra het ”loket” open zou gaan voor aanmelding dan doen wij een melding richting deze groep.  Bijna 3.000 ondernemers hebben zich voor deze nieuwsbrief aangemeld.

 • Interview met Omrop Fryslân.

  Interview met Omrop Fryslân.

  Manager Wijtze de Jong staat Omrop Fryslân te woord in een interview over de mogelijke ondersteuning voor ondernemers.  ”Sinds vorige week bekend werd dat scholen en horecazaken dicht gaan hebben ze het enorm druk bij het Bureau Zelfstandigen Fryslân. Normaal trekt de website honderd bezoekers per week, vorige week waren dat er alleen al vijfduizend. De helft ervan heeft informatie opgevraagd over wanneer de regeling precies open gaat”. Lees het hele artikel hier.

   

 • BZF plaatst om 23.00 uur de digitale aanvraag voor de TOZO-regeling online.

  BZF plaatst om 23.00 uur de digitale aanvraag voor de TOZO-regeling online.
 • Veel animo voor de TOZO-regeling.

  Bureau Zelfstandigen Fryslân  heeft als één van de eerste gemeentelijke Bbz samenwerkingsverbanden de aanmelding voor de TOZO-regeling online heeft staan. Vanochtend hebben de eerste 72 ondernemers aanvraag gedaan. Technisch gezien zijn deze eerste aanvragen goed verlopen. Om 12.00 uur heeft BZF de nieuwsbrief verzonden aan ca 3.000 ondernemers met daarin de aankondiging dat de aanvraag voor de TOZO-regeling digitaal ingediend kon worden. Direct heeft dat tot een enorme toevloed aan aanvragen geleid. Wel met enige storingen zodat enkele ondernemers een tweede aanvraag poging moesten ondernemen.

   

 • Grote inzet uit de hele organisatie.

  Grote inzet uit de hele organisatie.

  Collega’s uit de teams ICT, handhaving, jongeren, en publieke dienstverlening stropen de mauwen op om de vele vragen van ondernemers te beantwoorden en met de verwerking van aanvragen aan de slag te gaan. Mooi om te zien dat er nieuwe talenten naar voren komen en mensen bijvoorbeeld met veel inzet opeens chat-operator zijn in een ons online chatkanaal. Nu werken circa 80 collega’s extra voor Bureau Zelfstandigen Fryslân aan de Tozo-regeling.

 • Smallingerland haakt aan.

  Smallingerland haakt aan.

  Gemeente Smallingerland heeft vandaag besloten om in deze crisissituatie gebruik te maken van de dienstverlening van het samenwerkingsverband Bureau Zelfstandigen Fryslân. Ondernemers die in de gemeentes Sudwest-Fryslân en Ooststellingwerf wonen moeten zich bij hun eigen gemeenteloket melden om een aanvraag te doen.

 • Bezoekerspiek op de website.

  Bezoekerspiek op de website.

  Op deze dag hebben we het hoogste bezoekers aantal ooit op de website gerealiseerd, 7.884 gebruikers in één dag. Tijdens deze dag is ook een piek aan TOZO aanvragen binnengekomen. Vandaag zijn ook de eerste voorschot betalingen op de TOZO-regeling aan ondernemers betaald.

 • Digitalisering

  Wederom een deeltje automatisering in het verwerkingsproces van aanvragen gereed gekomen vandaag. Wanneer het interne proces is doorlopen ontvangen onze klanten een brief waarin het besluit is beschreven. Vervolgens wordt deze brief op een traditionele postale wijze verwerkt. Dit proces is nu vanaf het moment dat het digitale document gereed is ook volledig digitaal verwerkt. Inclusief het plaatsen van de brief in de berichtenbox van de klant in MijnOverheid.

 • Kamerbrief

  Kamerbrief met daarin de definitieve MKB maatregelen waaronder de TOZO-regeling is ontvangen. Vandaag zijn er al 2.753 aanvragen bij BZF binnengekomen.

  Lees hier de kamerbrief terug.

 • Inzet social media.

  Inzet social media.

  Social media wordt door BZF ingezet voor oa communicatie naar ondernemers, zowel LinkedIn als Facebook zijn de kanalen die hiervoor veelvuldig worden gebruikt.

  LinkedIn

  Facebook

 • TOZO-aanvragen stromen binnen.

  De online TOZO-regeling aanvragen neemt nog gestaag toe. Na vandaag zijn er 5.780 aanvragen bij BZF binnengekomen.

 • Robotisering

  Robotisering

  Om de grote toevloed aan aanvragen af te kunnen handelen en de ondernemers binnen redelijke termijnen van een betaling te voorzien, is er besloten een robot (virtuele medewerker) in te zetten om alle aanvragen met de door de ondernemers aangeleverde informatie te kunnen verwerken. Medewerkers van ICT gemeente Leeuwarden, Capgemini en BZF gaan aan de slag om dit in circa anderhalve week te realiseren. Een monsterklus gezien het feit dat dergelijke projecten normaal gesproken maanden van voorbereiding en ontwikkeling vergt.

  Lees hier de website van Capgemini over RPA

   

 • Papieren aanvraag nu ook mogelijk.

  Vanaf vandaag is het naast de online Tozo aanvraag ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen bij Bureau Zelfstandigen Fryslân.

 • Aanvragen blijven binnenkomen.

  Vandaag zijn er 8.000 aanvragen bij BZF binnengekomen. Enkele dagen geleden vonden we 5.000 al een enorm aantal. Zullen er 10.000 aanvragen binnenkomen vanuit Friesland? Er zijn door de medewerkers al ruim 2.500 aanvragen administratief verwerkt en betalingen uit gedaan.

 • Robot in werking.

  De eerste 500 TOZO aanvragen zijn met succes door de robot verwerkt. Het tempo wordt opgevoerd om zo snel mogelijk de grote toevloed te verwerken.

 • Tozo-regeling officieel definitief.

  Tozo-regeling officieel definitief.

  Vandaag heeft de regering bekend gemaakt dat de Tozo-regeling officieel van kracht is voor ondernemers die hier een beroep op willen doen.

 • Extra betalingsrun voor Pasen.

  Een extra betalingsrun zorgt er voor dat erop deze dag nog 350 ondernemers voor Pasen een uitkering binnen krijgen.

 • VNG Vlog over de robotisering van TOZO-aanvragen.

  VNG Vlog over de robotisering van TOZO-aanvragen.

  In een vlog van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verteld manager van Bureau Zelfstandigen Fryslân Wijtze de Jong en Jelmer Holwerda over de mega-operatie van de robot. Bekijk hier de gehele video.

 • Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen compensatieregeling aanvragen.

  Het ministerie Economische zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als loket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede kamer vandaag hierover geïnformeerd.  Lees hier het volledige artikel.

 • 10.000 TOZO-aanvragen.

  Vandaag hebben we de 10.000ste TOZO-aanvraag bij Bureau Zelfstandigen Fryslân binnengekregen.

 • Versoepeling van maatregelen.

  Versoepeling van maatregelen.

  Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

  Lees hier het volledige artikel op de pagina van de Rijksoverheid

 • Publicatie van de NOS over Tozo.

  Publicatie van de NOS over Tozo.

  Terwijl de ene zzp’er al wekenlang wacht op inkomenssteun, heeft de andere het geld in maart al op zijn of haar rekening gestort gekregen. Hoe gemeenten omgaan met de zogenoemde Tozo-regeling – het aanvullen van het inkomen van zzp’ers tot het sociaal minimum – verschilt sterk. Hoe komt dat?


  Farid Saaidi, zelfstandig barista, is tevreden over de regeling. Hij woont in Leeuwarden. “Ik vroeg het aan op een maandag en een week later stond het geld op mijn rekening. Terwijl vrienden van mij in andere gemeenten zes weken moesten wachten op het geld.”  Bron: NOS
  Lees hier het hele artikel

 • Alle aanvragen van de ondernemers zijn doorgevoerd.

  De RPA robots hebben het grootste deel van hun werk gedaan! Alle, inmiddels, ruim 10.000 Tozo1 aanvragen zijn administratief verwerkt. Een mega klus geklaard. Parallel aan de administratieve verwerking loopt de financiële verwerking. Uitkeringen moeten worden betaald en kredieten overgemaakt. Tozo2 komt in zicht en daarom moet dit alles voor 1 juni worden afgerond.

 • Ondersteuning uit Noardwest Fryslân.

  Ondersteuning uit Noardwest Fryslân.

  Om de financiële verstrekkingen goed en op tijd te kunnen afhandelen krijgen administratief medewerkers ondersteuning van 14 collega’s uit Noardwest Fryslân. Op dit moment zijn er circa 120 personen buiten de medewerkers van Bureau Zelfstandigen Fryslân met de Tozo-regeling aan de slag.

 • Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie.

  Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie.

  Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden.

   

  Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Ook de Tozo-regeling krijgt een uitbreiding en zal een partnertoets bevatten.

  Lees hier het volledige artikel.

  Foto: AD

 • Sluiting aanvraag Tozo 1

  Zondag 31 mei om 00.00 uur is de aanvraag voor Tozo 1 gesloten. In totaal hebben sinds 23 maart, toen de aanvraag voor deze regeling online is gezet, bijna 11.000 Friese ondernemers een Tozo aanvraag gedaan.
  Alles is in het werk gesteld om de verzoeken van ondernemers voor 31 mei af te ronden. En dat is uiteindelijk ook gelukt op een aantal kredietaanvragen na waar ondernemers nog geen aanvullende informatie hebben toegezonden.

 • Tozo 2 aanvragen mogelijk

  Met ingang van 1 juni is de Tozo 2-regeling in werking getreden. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.
  Friese ondernemers kunnen de regeling vanaf 3 juni aanvragen. Helaas blijkt bij het starten van het aanvraagproces dat er zich bij onze leverancier technische storingen voordoen waardoor we niet zoveel aanvragen binnen krijgen als verwacht.

  Centric

 • Tozo 2 aanvragen komen binnen.

  Tozo 2 aanvragen komen binnen.

  Op 14 juni zijn er 895 aanvragen voor de Tozo 2 regeling. In vergelijking met Tozo 1 is dit fors afgenomen. Ondernemers krijgen weer genoeg inkomsten vanuit hun werkzaamheden.

 • Nieuwe versoepelingen, 1,5 meter blijft norm.

  Nieuwe versoepelingen, 1,5 meter blijft norm.

  Minister-president Mark Rutte kondigde gister tijdens de persconferentie nieuwe versoepelingen aan. Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

  Bekijk het volledige artikel hier.

 • Robot maakt beschikkingen en betalingen in orde.

  Eind Juni, de beschikkingen en betalingen vinden plaats voor de Tozo 2 aanvragers met behulp van de robot die dag en nacht doorwerkt. Er zijn inmiddels zoon 1200 aanvragen voor de Tozo 2 regeling binnen.

 • https://www.ggdfryslan.nl/coronavirus/

  https://www.ggdfryslan.nl/coronavirus/

  Ook in Fryslân hebben we te maken met de verspreiding van het coronavirus. Daarom is het belangrijk om de landelijke maatregelen op te volgen. Vraag je bij alles wat je doet af: breng ik hiermee de gezondheid van anderen, en voornamelijk de kwetsbare groepen, in gevaar? Alle inwoners van Fryslân spelen een belangrijke rol, alleen samen krijgen we corona onder controle.

  Lees hier het artikel op de website van GGD Fryslân

 • Tozo check

  Tozo check

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2), vanaf 1 juni 2020. Met behulp van de vragen op deze pagina kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Aan het eind van deze vragenlijst wordt u doorverwezen naar de website van uw gemeente. Dit doet u door de postcode van uw huisadres op te geven. Vragen over de Tozo kunt u stellen aan uw eigen gemeente of de organisatie die de Tozo voor uw gemeente uitvoert.

   

  Check hier of je in aanmerking komt.

 • Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus

  Nederlandse aanpak en maatregelen tegen het coronavirus

  De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons land. Als we niet oppassen zijn we binnen een paar weken terug naar af. Alleen als we allemaal de basisregels naleven kunnen we corona onder controle krijgen.

   

  Lees hier het gehele artikel

 • Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

  De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

  Lees hier het volledige artikel

 • Tozo-3: veranderingen per 1 oktober

  Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

  Lees hier het volledige artikel

 • Tweede noodpakket helpt ruim 1,4 miljoen werkenden

  Tweede noodpakket helpt ruim 1,4 miljoen werkenden

  In het tweede noodpakket zijn voor de NOW ruim 65.000 aanvragen ingediend door bedrijven. Hiervan zijn er ruim 63.000 toegekend en 2000 afgewezen. Voor de Tozo 2 gaat het om naar schatting 103.000 aanvragen van zelfstandig ondernemers. Deze regelingen hebben in de periode juni tot en met augustus samen ruim 1,4 miljoen werkenden bereikt. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris van ’t Wout van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

   

  Lees hier het gehele artikel

 • Prinsjesdag 2020: Ondersteunen en investeren voor korte én lange termijn

  Prinsjesdag 2020: Ondersteunen en investeren voor korte én lange termijn

  Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag, anders dan andere jaren maar wel met de troonrede van Koning Willem Alexander. De koning sprak over dat het kabinet de afgelopen maanden ongekende maatregelen heeft genomen om banen, bedrijven en werkenden te beschermen en om de economie te ondersteunen. Lees het volledige artikel van de rijksoverheid hier.

   

 

Ondernemers in Friesland kunnen hier de Tozo regeling aanvragen.

Verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO-2)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Bron: website ministerie van Economische zaken


Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Je hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen je graag bij je aanvraag.

Aanvragen Tozo 2-regeling van start

Helaas wordt onze leverancier geconfronteerd met een technische storing bij de online Tozo 2 aanvraag. Er wordt hard aan gewerkt dit op te lossen. Zodra er een oplossing is gevonden laten wij dat via onze website weten.

Wij vragen je om op een later tijdstip je aanvraag te doen.

Onze excuses voor dit ongemak.

Vanaf woensdag 3 juni kun je als Friese ondernemer de Tozo 2-regeling aanvragen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 30 september. De nieuwe regeling is op 1 juni verder gegaan onder een paar nieuwe voorwaarden.

Dit betekent dat zelfstandig ondernemers tot en met 30 september de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal kunnen aanvragen. Ook ondernemers die al een Tozo-uitkering hebben ontvangen kunnen gebruikmaken van deze verlenging. Deze ondernemers kunnen dit via een verkort aanvraagformulier doen.

Wijzigingen

Nieuw is dat bij Tozo 2 aanvragen na 1 juni een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan je geen aanspraak maken op de regeling. Een andere wijziging is dat bij aanvragen van een lening bedrijfskapitaal ondernemers dienen te verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. Je hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen je graag bij je aanvraag.

Ontvang je weer inkomen uit je bedrijf en wil je je uitkering verlagen of stopzetten? Klik dan op onderstaande knop “Informatie wijzigen/stopzetten Tozo” voor meer informatie. Wil je direct wijzigen klik dan de knop "Wijzig hier je Tozo".

Ondernemers aandacht voor het onderstaande

Voor ondernemers die op 1 oktober nog niet (volledig) hun bedrijfstaken kunnen uitvoeren heeft het ministerie van SZW  jullie hulp nodig door middel van een korte vragenlijst. Klik  voor meer informatie op de knop ''Ondersteuning na 1 oktober''.

 

Ondernemer in gemeente Smallingerland?

Ook dan kun je een aanvraag TOZO bij Bureau Zelfstandigen Fryslân doen! Ben je inwoner van de gemeente Ooststellingwerf of Súdwest-Fryslân? Dan kun je je melden bij je eigen gemeenteloket.