Het wijzigingen of stopzetten van je TOZO.

Op dit moment krijgen wij veel vragen over het stopzetten of wijzigingen van de Tozo-uitkering. Door de versoepelingen van het kabinet kan het zijn dat je als ondernemer het werk weer voorzichtig of zelfs volledig kan oppakken. Hierdoor is de Tozo-uitkering mogelijk niet meer van toepassing of voor een deel. Om een juiste beslissing hierover te maken is het belangrijk om deze tekst verder te lezen om daarna eventuele wijzigingen door te voeren.

 

 

Belangrijk! Houd rekening met de volgende zaken

  • Veel ondernemers zien een factuur vaak als inkomen, maar dat is niet zo. De kosten moet je eerst nog van de inkomsten aftrekken.
  • De factuurdatum is belangrijk om te bepalen wat de maand is waarin de omzet is gedaan, niet de betaaldatum.
  • Je mag best een correctie indienen in augustus over maart, maar op basis van alle facturen in een maand kun je ongeveer halverwege de volgende maand wel een goede inschatting maken. We adviseren je dan ook om dit uiterlijk één maand na afloop van de maand waarin je weer omzet hebt gedraaid in te dienen.
  • Mocht je het bedrag van je uitkering over die maand al hebben ontvangen, dan vragen we je vanzelf om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen.
  • We verzoeken iedereen om wijzigingen in inkomen zoveel mogelijk achteraf te berekenen en niet van te voren al een inschatting te maken. Anders moeten we die inschatting ook weer corrigeren.

Wijziging

Heb je op basis van je berekening inkomen gehad de afgelopen maand of verwacht je dit de komende maand(en)? Geef dit bedrag dan door aan ons door middel van een mail naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp je BSN-nummer en “wijziging inkomen”. In de mail kun je dit verder toelichten. We trekken het door jou berekende inkomen dan van de uitkering af.

Stopzetten

Let goed op! Het sturen van een factuur of weer maken van omzet is geen inkomen! Trek eerst alle zakelijke kosten af van je omzet. Zie voor de berekening hoe dit moet de toelichting bij de vraag “Hoe bereken ik mijn zakelijk inkomen?”. Heb je dan toch meer inkomen dan het uitkeringsbedrag? Stuur dan een mail naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp je BSN-nummer en “Stopzetten Tozo”. In de mail kun je dit kort onderbouwen door aan te geven dat je weer inkomen hebt. Vergeet niet om de datum vanaf wanneer je de Tozo uitkering wilt stopzetten te vermelden.

 

Het is best lastig om te berekenen wat je nu als inkomen moet doorgeven. De Tozo-regeling geeft hierover het volgende aan:

Omschrijving Voorbeeld
- Het bedrag van de omzet (factuurbedrag)   € 1.210
- Minus omzetbelasting (in het voorbeeld 21%)   €    210
- minus zakelijke kosten*   €    500
- minus het forfaitair percentage (18% van het inkomen) **    €   90 (18% van 500)
(1.210-210-500) = Wat dan nog overblijft is het inkomen wat je op moet geven     €  410

Verwerking

Het kan zijn dat we je verzoek nog niet hebben kunnen verwerken. We zijn druk bezig met de nieuwe aanvragen voor Tozo. Deze behandelen we eerst. Daarna doen we de stopzettingen en wijzigingen. We verwerken alle aanvragen zo snel mogelijk. Je ontvangt van ons na verwerking een brief en hierin staat het gevolg van je wijziging. Je wordt dan bijvoorbeeld verzocht een deel terug te betalen. Als je dit dus al weet, reserveer dit bedrag dan al vast. Je kunt niet eerder terug betalen dan dat je de brief van ons hebt ontvangen.