ONDERNEMINGS
PLAN

ONDERNEMINGSPLAN

Een onderneming starten is een leuke en spannende periode in je leven. Het geeft energie maar vraagt ook veel voorbereiding. Eén van de belangrijkste zaken is het schrijven van een ondernemingsplan. Voor velen niet altijd de leukste bezigheid maar wel heel belangrijk om je plannen concreter vorm te geven. Het ondernemingsplan schrijf je voor jezelf, het wordt immers jouw onderneming die je gaat starten!

Het ondernemingsplan geeft inzicht in de haalbaarheid van je plannen. Ook aan externe partijen als banken, andere financiers en Bureau Zelfstandigen Fryslân biedt het ondernemingsplan een goed beeld van jouw bedrijf. Bij het schrijven van het plan zijn er verschillende (markt)partijen die je kunnen helpen. Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, accountantskantoren en diverse adviesbureaus.

ONDERNEMINGSPLAN SCHRIJVEN

Hier geven wij een mogelijke opzet van jouw toekomstige ondernemingsplan:

1. Samenvatting

Wanneer je een ondernemingsplan schrijft, geef je in de samenvatting kort en bondig een beeld van jezelf, jouw bedrijfsidee, de markt, potentiële klanten en mogelijke concurrenten. En je beschrijft, natuurlijk heel belangrijk, hoe je gaat zorgen dat het financieel realiseerbaar is.

2. Wie ben jij en wat is je idee?

Naast een overzicht van jouw persoonsgegevens (contactgegevens en relevante opleidingen en werkervaring) geef je inzicht in jouw vaardigheden en je motivatie: waarom wil je ondernemen en in welke behoefte ga jij voorzien? Wat is je idee en waarom lijkt jou dit een goed idee? Dit onderdeel van je plan is dé kans om je te presenteren, je zal het vaak moeten doen dus het is ook een mooie gelegenheid om je de plannen eigen te maken en ze op andere mensen over te brengen! Geef ook antwoord op vragen als:

  • Start je alleen of met anderen?
  • Waar vestig je je bedrijf?
  • Ben je naast ondernemer ook nog in loondienst?
  • Heb je vergunningen nodig?
  • Tegen welke risico’s moet ik me verzekeren
3. De markt

Onderzoek doen naar wat er allemaal in je marktomgeving gebeurt is misschien wel het lastigste onderdeel van het ondernemingsplan. Je moet je doelgroep nauwkeurig onderzoeken, je concurrenten in kaart brengen en de ontwikkeling van de markt beschrijven. Veel ondernemers maken het zichzelf gemakkelijker door in hun ondernemingsplan een SWOT-analyse toe te voegen met daarin ook de resultaten van hun marktonderzoek. De SWOT-analyse is een overzicht van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes van jouw onderneming. Schrijf je een ondernemingsplan voor een bedrijf zoals horeca of een winkel, dan moet je op zoek naar een geschikte locatie. Dan wil je graag weten waar jouw klanten en concurrenten zich bevinden. Met de Locatiescan van de Kamer van Koophandel kun je inzicht krijgen in het aantal inwoners, hun herkomst, het aantal concurrenten, en daarmee op de overlevingskansen van je bedrijf. Handig om je keuze voor een locatie te kunnen onderbouwen. Locatiescan KvK

4. Marketingplan

Je wilt natuurlijk dat klanten voor jouw bedrijf gaan kiezen en niet voor de concurrent. In je marketingplan beschrijf je hoe je van plan bent je klanten te vinden en ze te werven.  En hoe je inspeelt op wat er allemaal in de markt gebeurt en hoe je jouw concurrenten en stapje voor blijft. Ook de marketingmix komt hier aan bod: je product of dienst, plaats, promotie en de prijs die je ervoor vraagt. Hiermee maak je jouw plannen concreet en gericht op de praktijk.

5. Financieel plan

Het financieel plan helpt je inzicht te krijgen of je bedrijfsidee haalbaar is. In de investeringsbegroting staan zaken vermeld die nodig zijn om je bedrijf werkelijkheid te laten worden. En in de exploitatiebegroting maak je duidelijk wat de te verwachten omzet zal zijn en wat de kosten zijn om dit te realiseren. Heel kort gezegd: kun je met jouw bedrijfsidee de investeringen die je hebt gedaan terugverdienen en verdien je het geld om jou en je gezin een voldoende inkomen te geven. Daarnaast laat je aan de organisaties of personen die je plannen financieren zien dat zij hun geld op termijn terug krijgen.

6. Algemene zaken

Hier komen alle zaken te staan die belangrijk zijn voor jouw onderneming en die nog niet aan bod gekomen zijn. Laat zien dat je over alles hebt nagedacht. Dat je mogelijke risico’s in kaart hebt gebracht en een oplossing heb gezocht om deze tot een minimum te beperken. Denk er bijvoorbeeld aan dat je checkt of je volgens het bestemmingsplan van je woonplaats of woonwijk een bedrijf aan huis mag starten.

Branchegegevens kan je vinden op de website van de Kamer van Koophandel, diverse banken en bedrijfschappen. Een format of een voorbeeld voor een ondernemingsplan kan je onder andere downloaden vanaf de website van de Kamer van Koophandel en diverse banken.

Format ondernemingsplan

Format voor een ondernemingsplan nodig?
Klik op de onderstaande knop.