IOAZ

Voorbereiden op bedrijfsbeëindiging

Na beëindiging van het zelfstandig ondernemerschap is er voor oudere ondernemers een regeling waardoor u een inkomen heeft op het sociaal minimum tot u de AOW leeftijd bereikt.
Dit is de IOAZ regeling (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).
Moet u door omstandigheden uw bedrijf beëindigen of verkopen, omdat uw inkomen te laag is dan kan de IOAZ een uitkomst bieden. Ook uw partner, als die meewerkt in het bedrijf, kan onder dezelfde voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling.
De IOAZ uitkering is altijd een aanvulling op uw inkomen en dat van uw eventuele partner of andere medebewoners tot de IOAZ-grondslag.
De uitkering start niet eerder dan na het staken van alle zelfstandige activiteiten. Wel moet u een aanvraag voor deze regeling indienen vóór bedrijfsbeëindiging. Bureau Zelfstandigen Fryslân beoordeelt de aanvraag en stelt het recht op een uitkering vast.

Check hier of u in aanmerking kan komen voor IOAZ

 • U bent 55 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW leeftijd
 • U bent minimaal 10 jaar zelfstandig ondernemer geweest of u bent minimaal 3 jaar ondernemer geweest en daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst, en kan dit aantonen
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week.
 • De inkomsten (dat is de winst) uit uw bedrijf moeten, samen met eventuele ander inkomsten van de zelfstandige, de laatste 3 jaar onder een inkomensgrens zitten. Dit bedrag wordt elk half jaar vastgesteld en is € 25.909,00 bruto gemiddeld per jaar.
 • Voor de toekomst verwacht u dat het inkomen minder is dan ongeveer € 26.760,00 bruto per jaar. Ook dit bedrag wordt elk half jaar vastgesteld.
  Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Wij houden rekening met uw eigen vermogen. Na beëindiging van het bedrijf of beroep wordt het vermogen vastgesteld. Het vrijgestelde vermogen voor de IOAZ is per januari 2020 € 136.848,00 (hierbij geldt een vrijstelling van € 130.517,00 aan aanvullende pensioenvoorzieningen). Van het vermogen boven  de € 136.848,00 wordt 3% als inkomen gezien. Hoe het vermogen voor de IOAZ exact berekend wordt, leggen wij u graag uit in een persoonlijk gesprek..

De IOAZ is een werkeloosheidsregeling. U en uw partner zijn verplicht om zolang de uitkering loopt naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden.
Tijdens de beëindigingsperiode van uw bedrijf kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een beëindigingsuitkering.

Neem contact met ons op

 • Snel aan de slag?

  neem contact met ons op en verstuur hier je gegevens!

Meer informatie? Bekijk de andere pagina's of maak hier een afspraak.

Download hier je folder