Aanvragen Bbz

U kunt via deze website Bbz aanvragen. Om u goed voor te bereiden op een dergelijke aanvraag adviseren wij u eerst een informatiegesprek met een consulent van BZF te hebben. Tijdens dit gesprek ontvangt u alle informatie over het Bbz en worden mogelijkheden of onmogelijkheden met u besproken. Daarnaast weet u welke begeleidende stukken u nodig heeft die u mee moet zenden bij uw aanvraag. Via onderstaand contact formulier kunt u contact met ons leggen waarna er een afspraak met u wordt gemaakt.

Voldoe ik aan de voorwaarden om Bbz aan te vragen?

Wilt u voordat u een afspraak maakt met een consulent van BZF al weten of er mogelijkheden voor u zijn om Bbz aan te vragen. Kijk dan eerst op de website krijgikbbz.nl. Op deze website kunt u, aan de hand van een aantal vragen, achterhalen of u voldoet aan de voorwaarden van de Bbz regeling.

Link naar de website krijgikbbz.nl

 

Informatiegesprek

Wilt u een informatiegesprek over het Bbz met een consulent van Bureau Zelfstandigen Fryslân? Dat kan! Laat dan uw gegevens achter in het onderstaande formulier. Wij nemen na ontvangst zo snel als mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Bereid u zich wel goed voor op uw gesprek. Zorg dat u informatie over uw (toekomstige) bedrijf  paraat hebt, zoals gegevens over uw recent behaalde resultaten, de laatste jaarrekening, een schuldenoverzicht etcera.

Neem hier contact met ons op

TELEFOONNUMMER

Servicepunt Leeuwarden

Heliconweg 62, 8914 AT Leeuwarden
Alle dagen m.u.v. vrijdag 9.00 – 16.00 uur, alleen op afspraak

Regio gemeente: Leeuwarden

Servicepunt Noardwest

Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân:
Eise Eisingastraat 8, 8801 KE Franeker
Donderdag 9.00 – 16.00 uur, alleen op afspraak

Gebiedsteam Harlingen:
Multifunctioneelcentrum Het Vierkant
Johan van Oldebarneveldstraat 2, 8862 BB Harlingen
Donderdag 10:00 – 12:00 uur (inloopspreekuur)

Regio gemeenten:
de Waadhoeke, Harlingen, Terschelling, Vlieland

 

Servicepunt Noardeast

NEF Kollum (Leer- Werkbedrijf Noardeast Fryslân ):
Rijdstraat 2, 9291 MB Kollum
Oneven weken: woensdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, alleen op afspraak
Even weken: donderdagochtend van 9.00 – 12.00 uur, alleen op afspraak

Gemeentehuis Buitenpost:
Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost
Oneven weken: woensdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur, alleen op afspraak
Even weken: donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur, alleen op afspraak

Regio gemeenten:
Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Ameland, Schiermonnikoog

Servicepunt Zuid

Gemeentehuis Heerenveen:
Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen
Woensdag van 9.00 – 16.00 uur, alleen op afspraak

Gemeentehuis Wolvega:
Griffioenpark 1, 8471 KR  Wolvega
Woensdag van 13.30 – 16.30 uur in de even weken, alleen op afspraak

Gebiedsteam Noordwolde:
Mandehof 15, 8384 EA  Noordwolde
Donderdag van 9.00 – 12.00 uur in de even weken, alleen op afspraak

Pastiel Joure:
De Merk 29, 8501 AN Joure
Woensdag van 9.00 – 12.00 uur, in de even weken, alleen op afspraak

Regio gemeenten:
Heerenveen, De Fryske Marren, Weststellingwerf, Opsterland