Veel gestelde vragen aan BZF
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Beleidsregels Gemeente Opsterland

* Regels met betrekking tot het korten van inkomsten.

Van de bruto omzet kunnen de volgende kosten wanneer van toepassing worden afgetrokken om het netto resultaat wat gekort moet worden op de bijstandsuitkering worden vastgesteld:

 • De inkoopwaarde van de omzet.
 • Kosten gerelateerd aan rechtmatige vestiging (verzekeringen voor het bedrijf, kvk inschrijving).
 • Reiskosten voor bedrijf of beroep, op basis van fiscale kilometervergoeding of OV 2e klasse. (In alle gevallen voorzien van een rittenadministratie, reden reis); aansluiten bij fiscale aftrekbaarheid van belastingdienst. (€0,19 in 2022 en €0,21 in 2023)).
 • Kosten voor telefoon en internet wanneer van toepassing voor bedrijfsvoering, maximaal €300,00 per jaar.
 • Kantoorkosten en bedrijfskleding (postzegels, papier, cartridges ect., voor bedrijfskleding maximaal €300,00 per jaar. Volgen hierbij de fiscale regelgeving.
 • Administratiekosten boekhouder maximaal €300,00 per jaar.
 • Noodzakelijke kleine investeringen. Voordat de investering wordt gedaan is goedkeuring door consulent van Gemeente / BZF nodig, maximaal €1000,00. Achteraf goedkeuring verkrijgen is niet mogelijk.
 • Huisvestingskosten maximaal €300,00 per maand als dit noodzakelijk is. Noodzakelijkheid wordt vastgesteld voorafgaand aan het aangaan van de verplichting, goedkeuring vooraf is dus vereist. Bijvoorbeeld voor opslag of werkplaats welke niet binnen het woonhuis gerealiseerd kunnen worden. Contracten voor huisvesting moeten op korte termijn opzegbaar zijn.

Welke kosten kunnen niet worden opgevoerd als aftrekpost van de bruto omzet:

 • Reclamekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Vrijlatingen van inkomsten op welke wijze dan ook.
 • Overige hierboven niet genoemde kosten.