Digitale Post

De handtekening onder brieven verdwijnt. Bureau Zelfstandigen Fryslân werkt steeds meer digitaal. Daarom plaatst Bureau Zelfstandigen Fryslân onder haar brieven geen handtekening, behalve wanneer dat wettelijk verplicht is. De handtekening is vervangen door de tekst ‘Onder deze brief treft u geen handtekening aan’ met daarbij een verwijzing naar deze webpagina. Wij behandelen alle brieven zorgvuldig. Het maakt daarbij niet uit of een brief is ondertekend of niet.

Berichtenbox
Het plan is om in de nabije toekomst nog meer gebruik te maken van de digitale weg. Om brieven van de gemeente digitaal te ontvangen, kunt u zich bij de Berichtenbox van 
MijnOverheid aamelden. De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV werken ook met deze Berichtenbox.