Starten van je eigen bedrijf

Ben je starter, of denk je er over om een bedrijf te starten? Wij helpen je graag op weg om je ideeën concreet te maken. Voor de start, maar zeker ook daarna kunnen wij ondersteunen. Met training en advies of met financiële ondersteuning in de vorm van een krediet en/of tijdelijke aanvulling op je inkomen.

 

Voor veel mensen is een eigen bedrijf starten een droom. Werken aan iets wat jij interessant vindt. Werken vanuit je passie! Maar vaak blijft het bij dromen, denken en fantaseren.

Met volle kracht vooruit!

Gebrek aan financiën, gebrek aan kennis over hoe je moet starten en allemaal plannen die wel heel leuk zijn, maar toch vooral heel vaag blijven. Bureau Zelfstandigen Fryslân helpt je op weg!

 

Advies en begeleiding

Met hulp van een coach helpen we je voorbereiden op het starten van je eigen bedrijf. Van dromen naar doen, met het vertalen van ideeën naar een concreet ondernemersplan. Zodat de kans op succes optimaal is, en je volle kracht vooruit aan de slag kunt met je nieuwe bedrijf.

Als je een bijstandsuitkering (Participatiewet) hebt, dan kun je in aanmerking komen voor een traject gericht op zelfstandig ondernemerschap, de préstart. Voor meer informatie en de voorwaarden zie voorbereidingstraject.

Kom je niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering en wil je graag hulp bij het starten van je eigen bedrijf, dan kan dit in de vorm van een adviesgesprek bij Bureau Zelfstandigen Fryslân. Verder kan je gebruik maken van de geselecteerde informatie en links naar belangrijke websites over ondernemerschap op deze website.

Ben je gestart met een Bbz inkomensondersteuning dan heb je ook de mogelijkheid gebruik te maken van een jaar management begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van financiële administratie of internetmarketing.

 

Financieel

Inkomsten:  Bureau Zelfstandigen Fryslân kan financieel ondersteuning bieden als je start vanuit een bijstandsuitkering of hiervoor in aanmerking komt, bijvoorbeeld als je een werkloosheidsuitkering hebt die binnenkort afloopt.
Deze uitkering is een renteloze lening en is vastgelegd in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz2004). Lees hier meer over Ondernemen vanuit een uitkering en alle voorwaarden.

Starterskrediet: Heb je voor je te starten bedrijf krediet nodig? Wil de bank de start niet financieren en heb je zelf niet voldoende eigen middelen, dan kunnen we samen naar andere passende financieringsmogelijkheden zoeken.

Bureau Zelfstandigen Fryslân biedt een financieringsmogelijkheid vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz2004). Dit is een lening met rente. Lees hier meer over de voorwaarden.

Bekijk hieronder de video over de financieringsmogelijkheden als startende ondernemer.

Voorbereidingstraject

Een prestarttraject is een traject waarbij je begeleiding krijgt bij het schrijven van je ondernemingsplan. Tijdens het traject houd je je bijstandsuitkering.

Voorafgaand aan de toelating tot het traject ‘de préstart’ vindt een intake plaats. Tijdens dit gesprek wordt een inschatting gemaakt van je slagingskansen als ondernemer. Je krijgt een eerlijk advies, als het plan geen kans tot slagen biedt zeggen we dat ook.

Verder kijken we of er belemmeringen zijn voor het ondernemerschap, bijvoorbeeld een hoge schuldenpositie.

Voor het daadwerkelijk aanvragen van een préstart traject heb je de toestemming nodig van je contactpersoon van de gemeente die je PW uitkering verzorgt. Je krijgt tijdens het traject vrijstelling van sollicitatieverplichtingen.

Wordt je toegelaten dan stroom je zo snel mogelijk in, in het groepstraject. Als het beter is kan dit ook een individueel traject zijn.

In het traject wordt gewerkt aan de ontwikkeling van je competenties, je ondernemersvaardigheden en het ontwikkelen van je bedrijfsidee. Dat idee wordt geconcretiseerd en vertaald in een ondernemersplan, onderbouwd met financiële prognoses. De duur van dit intensieve traject is maximaal zes maanden. Je hebt dan niet alleen een ondernemingsplan, maar ook inzicht in de haalbaarheid van je ideeën.

 

Ondernemen vanuit een uitkering

Je hebt een ondernemingsplan geschreven, en daarmee aangetoond dat je bedrijf een goede kans van slagen heeft. Dit plan heb je zelfstandig geschreven of met behulp van een voorbereidingstraject. Maar hoe voorzie je de eerste tijd in je levensonderhoud?

Als wij je ondernemingsplan positief hebben beoordeeld kun je onder bepaalde voorwaarden een aanvullende uitkering krijgen voor levensonderhoud.

 

Uitkering levensonderhoud

Een uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 is een renteloze lening. Je kan de startersuitkering vanaf de start van het bedrijf voor maximaal 36 maanden ontvangen.

De uitkering is altijd aanvullend op de inkomsten uit je bedrijf en eventueel overige inkomsten tot het bijstandsniveau.

Afhankelijk van de behaalde bedrijfsresultaten wordt aan het eind van het boekjaar bepaald of je de uitkering wel of niet terug moet betalen. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

Krediet

Ook kun je onder bepaalde voorwaarden een krediet krijgen om je noodzakelijke bedrijfsmiddelen te financieren. Een starterskrediet is altijd een lening waarover rente moet worden betaald. Het bedrag van het maximale krediet is ongeveer € 36.000,- en de rente is 8%.

Voorwaarden voor een uitkering en krediet op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004).

 • Ondernemingsplan – Bij een aanvraag moet een ondernemingsplan worden ingediend.
 • Levensvatbaar - De te starten onderneming is naar verwachting uiterlijk 36 maanden na de start levensvatbaar. Dat wil zeggen dat je niet meer afhankelijk bent van een aanvullende uitkering en kan je aan al je financiële verplichtingen voldoen.
 • Je hebt zelf geen eigen middelen en de bank(en) wil(len) de start niet financieren.
 • Je medische, sociale en financiële omstandigheden moeten zodanig zijn dat een goede bedrijfsvoering mogelijk is.
 • De onderneming moet rechtmatig gevestigd zijn (bijvoorbeeld passen binnen het bestemmingsplan, benodigde vergunningen moeten aanwezig zijn etcetera.)
 • De onderneming moet in hoofdzaak in Nederland worden uitgeoefend.
 • Als ondernemer ben je tenminste 1225 uren per jaar werkzaam in de onderneming.

Voldoe je niet aan al deze voorwaarden, heb je wel een bijstandsuitkering en wil je graag (kleinschalig) ondernemen kijk dan bij Parttime ondernemerschap.

Ondernemingsplan

Er zijn op internet veel voorbeelden of formats voor ondernemingsplannen te vinden. Wij hebben een aantal voor je geselecteerd op de pagina meer informatie/links.

Het ondernemingsplan bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • Persoons- en adresgegevens en persoonlijke omstandigheden
 • Motivatie voor ondernemerschap, werkervaring, opleiding
 • Het bedrijfsidee
 • Rechtsvorm van het bedrijf en hoe het wordt opgezet
 • Onderzoek naar de vestigingseisen
 • Marktonderzoek en marketingplan
 • Investeringsbegroting met financieringsplan
 • Exploitatiebegroting voor de eerste drie jaar.

Heb je meer vragen of wil je een aanvraag doen?

Het aanvragen van een voorbereidingstraject of een uitkering levensonderhoud en of bedrijfskrediet kan met een aanvraag- en inlichtingenformulier. Neem eerst contact met ons op voor een afspraak. Wij plannen dan een infogesprek met een van onze adviseurs bij jou in de buurt. Klik hier om een afspraak met ons te maken.