Regeling tegemoetkoming hoge energiekosten MKB

Voor ondernemers waarvan de energiekosten een groot gedeelte is van de totale kosten, komt de overheid met de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Deze regeling geldt over de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023.
U kunt de TEK aanvragen in het tweede kwartaal van 2023. Dit is dan ook met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022!

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) (rvo.nl)