Privacyferklearring

Privacyferklearring

Bureau Zelfstandige Fryslân is in gearwurkingsferbân fan 16 Fryske gemeenten en makket diel út fan de sosjale saken fan de gemeente Ljouwert. Foar de gemeente Ljouwert stiet it soarchfâldich omgean mei jo persoanlike gegevens sintraal as jo de webside besykje. De persoanlike ynformaasje dy’t jo ús leverje sil altyd fertroulik wurde behannele en sil nea wurde iepenbiere oan tredden. By it ferwurkjen fan persoansgegevens hannelet Bureau Zelfstandige Fryslân sûnt 25 maaie 2018 neffens de bepalingen fan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Regels

Om jo rjocht op privacy te garandearjen, giet de gemeente mei de grutste soarch en fertroulikens om mei jo persoanlike gegevens. Net elke amtner mei se besjen of brûke en seker net trochjaan oan tredden. Dêr binne dúdlike regels foar dy’t foarskreaun binne yn de Algemiene Verordening Gegevensbeskerming (AVG). Dizze regels wurde gearfette yn it privacybelied en regeljouwing. Dit belied en regeljouwing binne beskikber foar alle amtners en kinne jo as boarger ek op de webside besjen gemeentlike webside. De offisier foar gegevensbeskerming kontrolearret it neilibjen fan dizze regeljouwing.

Plichten en ferantwurdlikheden

De gemeente Ljouwert is ferantwurdlik foar it soarchfâldich en fertroulik omgean mei jo persoansgegevens en hat in oantal ferplichtingen om jo persoansgegevens te beskermjen tsjin ûnbefoege tagong of yllegaal gebrûk. De gemeente moat him hâlde oan de wet- en regeljouwing foar it ferwurkjen fan persoansgegevens, wat ûnder oare betsjut dat de gemeente Ljouwert jo persoansgegevens allinnich brûkt as dêr in jildich doel foar is, lykas it útfieren fan juridyske en publike taken. Dizze persoanlike gegevens meie net brûkt wurde foar oare doelen.

De gemeente Ljouwert hat passende befeiligingsmaatregels en prosedueres om jo persoanlike gegevens te beskermjen. Neist technyske feiligensmaatregels lykas fersifering fan persoanlike gegevens en tagongskontrôles foar kompjûtersystemen, hawwe gemeentemeiwurkers in geheimhâldingsplicht en wurdt tagong ta persoanlike gegevens allinnich jûn oan meiwurkers dy’t dêr autorisearre binne.

De gemeente Ljouwert bewaart jo persoansgegevens net langer dan nedich is foar de goede útfiering fan har taken en it neilibjen fan wetlike ferplichtings.

Jo rjochten

Jo hawwe in oantal rjochten as de gemeente jo persoanlike gegevens brûkt of fan doel is te brûken:

  • Rjocht op ynformaasje: Wêrom binne dizze gegevens nedich en wat sil der mei barre?
  • Rjocht op tagong ta jo persoanlike gegevens en de ferwurking dêrfan troch de gemeente.
  • Rjocht op korreksje, tafoeging, wiskjen of blokkearjen fan jo gegevens as nedich.
  • Rjocht om beswier te meitsjen tsjin de ferwurking fan jo persoanlike gegevens.
  • Rjocht om in klacht yn te tsjinjen oer it brûken fan jo persoanlike gegevens.

Jo kinne jo fersyk digitaal of skriftlik yntsjinje. De gemeente Ljouwert reagearret binnen 4 wiken skriftlik op dit fersyk. Om misbrûk fan jo gegevens te foarkommen, kinne wy ​​jo freegje om josels te identifisearjen.

Mear ynformaasje

Wolle jo mear witte oer jo privacy, besykje dan de webside fan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Kontakt

As jo ​​fragen of oanfragen hawwe oer dizze privacyferklearring, kinne jo kontakt opnimme mei Bureau Zelfstandigen Fryslân.

Tapaslik rjocht

Op dizze privacyferklearring jildt Nederlânske wet.

Webside

As jo ​​ús webside besykje, wurde gegevens opnommen sadat wy ynformaasje krije oer it oantal besikers, hokker siden it meast besocht wurde of de tiden fan it besite (oerdei of jûns). Om de foarsjenningen en funksjes oan te passen oan it systeem fan ‘e brûkers, hâlde wy by it type browser wêrmei’t ús side tagong wurdt.

By it stellen fan in fraach of it meitsjen fan in ôfspraak mei in meiwurker fan BZF moatte jo bepaalde persoanlike gegevens opjaan. Bureau Zelfstandigen Fryslân brûkt dit allinnich om jo de frege tsjinst leverje te kinnen.

Ferkundiger

Bureau Zelfstandigen Fryslân beheart dizze webside en docht der alles oan om dizze aktueel en mei de juste ynformaasje te hâlden. Mochten jo dochs eat tsjinkomme dat ferkeard of ferâldere is, dan soene wy ​​it op priis stelle as jo dit oan ús melde troch in e-mail te stjoeren nei info@bureauzelfstandigenfryslan.nl.

Weblinks

Op dizze webside steane keppelings nei oare websiden dy’t net beheard wurde troch Bureau Zelfstandigen Fryslân. Bureau Zelfstandigen Fryslân kin net oanspraaklik steld wurde foar de ynhâld fan dizze siden. Links fan tredden binne allinich foar jo gemak en ynformaasje opnommen. Bureau Zelfstandigen Fryslân is net ferantwurdlik foar de ynhâld. De keppelings dy’t op de webside fan BZF oanbean wurde, betsjutte net automatysk dat Bureau Zelfstandigen Fryslân dizze siden, websiden, funksjes en harren respektive ynhâld of hokker assosjaasje mei harren behearders goedkart of konformearret.