Coronavirus

Crisisnummers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Veel gestelde vragen coronaloket Kamer van Koophandel

 

Regelingen

Financieringsoverzicht

Een overzicht van de Kamer van Koophandel gericht op financieringsmogelijkheden binnen de horeca. Niet gelijk een regeling maar een overzicht met mogelijke opties. Zie  https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financier-je-horecabedrijf-in-crisistijd/

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de TOFA. Bekijk de site van het UWV voor meer info. 

Qredits

Als ondernemer geen recht op de TOZO? Kijk dan eens verder bij Qredits. Qredits helpt ondernemers met een corona overbrugging, informatie kun je terugvinden op https://qredits.nl/krediet/corona-overbruggingskrediet/

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.
Zie https://www.nieuwsszw.nl/vergunningsaanvragen-voor-werktijdverkorting-rondom-coronavirus/ voor de laatste stand van zaken.

WTV en Force Majeure

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

Inkomensondersteuning voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Ondernemer in Fryslân? Kijk verder op onze website voor meer info. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO 3 )

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind september 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging tot volgend jaar. De verlengde regeling (Tozo 3) loopt van 1 oktober tot met 1 april 2021.

Lees hier de volledige regeling 

NOW (3) regeling

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%.

Lees hier de volledige regeling.

TOGS-regeling

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Lees hier de volledige regeling

MKB Doorgaan

Niet een directe financiële regeling maar mogelijk ook een bron van informatie en hulp. Kijk hier de website.

Coronanieuws

17 november 2020

Kleine versoepelingen van de coronamaatregelen.

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. Daarom gaat de gedeeltelijke lockdown verder. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We passen de basisregels nog steeds toe en helpen elkaar om dit te kunnen doen. En we proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen. De musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Lees hier het volledige artikel.

 

14 oktober 2020

Coronavirus: overzicht websites

Het coronavirus is voor veel ondernemers een zorgelijke tijd en zorgt dan ook voor veel informatie. Om enige duidelijkheid te creëren staan hieronder verschillende weblinks naar gemeenten en andere informatiepagina's van Fryslân. Bekijk hier welke informatie er bij jouw gemeente aan bod komt.

14 oktober 2020

Persconferentie coronavirus 13 oktober in eenvoudige taal

Op dinsdag 13 oktober waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie.
Ze vertelden over strenge regels tegen het coronavirus.
De belangrijkste dingen leggen we uit.

Strenge regels vanaf 14 oktober

Er zijn veel besmettingen met corona.
Daarom zijn de regels aangepast.
De regels zijn streng.
Maar dat is echt nodig.
De regels gelden vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur.
De regels gelden minstens 2 weken. Misschien nog langer.

Lees hier het volledige artikel.

 

14 oktober 2020

1 oktober 2020

NOW 3

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW3-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%.  NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk.

Lees hier het volledige artikel

 

28 september 2020

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Lees hier het volledige artikel 

 

28 augustus 2020

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Lees hier het volledige artikel 

 

10 juli 2020

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken.

Lees hier het volledige artikel 

 

9 juli 2020

Eerste noodpakket bereikte 3 miljoen werkenden

In de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn ruim 2,6 miljoen werknemers bereikt. Naar schatting hebben daarnaast 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Lees hier het volledige artikel 

 

26 juni 2020

Kabinet gaat samen met mkb aan de slag om de verduurzaming betaalbaar te houden

Het kabinet staat ervoor dat Nederland in 2030 het ambitieuze reductiedoel van 49% CO2-reductie haalt en wel zo dat de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook nu Nederland te maken heeft met een economisch moeilijke periode, is het belangrijk oog te hebben voor zowel economie als duurzaamheid. Daarbij is een sterk en veerkrachtig mkb voor de Nederlandse economie van het grootste belang.

25 juni 2020

Steeds minder onnodige regels voor ondernemers

Regelgeving is voor mkb-ondernemers meer behapbaar als ze eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van die regelgeving. Dat is één van de uitkomsten van de Voortgangsrapportage ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’ die vandaag door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

24 juni 2020

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

 

21 juni 2020

Aanvragen tegemoetkoming TOFA vanaf maandag 22 juni

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Het aanvraag formulier is vanaf 9:00 uur beschikbaar.

 

16 juni 2020

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen.

Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zijn door deze crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken. Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW), verantwoordelijk voor de Brede Schuldenaanpak van het kabinet, kijkt daarbij onder meer naar de mogelijkheid om meer mensen met problematische schulden tijdelijk uitstel van betaling te geven.

 

12 juni 2020

Stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) op 12 juni 2020

Sinds vrijdag 27 maart 2020 kunnen ondernemers die directe schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen aanspraak maken op 9 maatregelen uit het noodpakket banen en economie. Een aantal specifieke sectoren werd financieel direct geraakt door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en het afgelasten van evenementen, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om 1,5 meter afstand te houden.

11 juni 2020

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind juni

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De komende week werkt UWV hard aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn vandaag al gepubliceerd.

29 mei 2020

Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleine ondernemers mogelijk.

De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf vandaag worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

Lees hier het volledige artikel 

20 mei 2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigde Ondernemers (TOZO 2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.

Lees hier het volledige artikel 

19 mei 2020

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Lees hier het volledige artikel.

18 mei 2020

Geopend: loket voor grensondernemers voor aanvragen lening bedrijfskapitaal

Lees hier het volledige artikel.

9 mei 2020

Waarom sommige zzp'ers langer moeten wachten op inkomenssteun

Terwijl de ene zzp'er al wekenlang wacht op inkomenssteun, heeft de andere het geld in maart al op zijn of haar rekening gestort gekregen. Hoe gemeenten omgaan met de zogenoemde Tozo-regeling - het aanvullen van het inkomen van zzp'ers tot het sociaal minimum - verschilt sterk. Hoe komt dat?

Farid Saaidi, zelfstandig barista, is tevreden over de regeling. Hij woont in Leeuwarden. "Ik vroeg het aan op een maandag en een week later stond het geld op mijn rekening. Terwijl vrienden van mij in andere gemeenten zes weken moesten wachten op het geld."

Bron: NOS

Lees hier het volledige artikel.

8 mei 2020

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

Lees hier het volledige artikel.

6 mei 2020

Versoepeling maatregelen maar, vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Lees hier het volledige artikel.

1 mei 2020

Steunmaatregelen kabinet helpen ruim 2 miljoen mensen

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket ingesteld. Twee belangrijke maatregelen daarvan zijn de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Met deze twee regelingen zijn tot nu toe ruim 2 miljoen mensen geholpen. Dat schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark aan de Tweede kamer.

Lees hier het volledige artikel.

1 mei 2020

Kaders voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven

Het kan gebeuren dat grote bedrijven die van vitaal belang zijn voor Nederland in gevaar komen vanwege de maatregelen tegen corona. Hierdoor kunnen unieke kennis en banen verloren gaan. Daarom is de overheid in die gevallen bereid te onderzoeken of financieel bijspringen voor de samenleving als geheel de beste optie is. Om dit zorgvuldig en transparant te kunnen doen, hebben ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Hoekstra (Financiën) een afwegingskader opgesteld en aan de Kamer gestuurd. Dit is een handvat op basis waarvan het kabinet maatwerk kan leveren.

Lees hier het volledige artikel.

28 april 2020

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Lees hier het volledige artikel.

25 april 2020

Coronavirus: overbruggingskrediet gericht op startups en scale-ups vanaf 29 april beschikbaar

Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Dit overbruggingskrediet voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers, waarvoor het kabinet zelf in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar stelt, is eerder deze maand al door het kabinet aangekondigd. De COL is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de ROM’s en Techleap.nl.

Lees hier het volledige artikel.

24 april 2020

Het coronavirus - kijk wat voor u de gevolgen zijn

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de hele Nederlandse samenleving. De Belastingdienst, Douane en Toeslagen doen er alles aan om bedrijven en burgers in deze tijden zo goed mogelijk te helpen. Hieronder ziet u welke bijzondere maatregelen wij tot nog toe hebben genomen. Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie.

Lees hier het volledige artikel op de website van de Belastingdienst

24 april 2020

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bij het berekenen van de inkomensondersteuning tellen alleen inkomsten mee voor werk dat is verricht in de periode waarvoor de ondernemer de Tozo aanvraagt. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) vandaag aan de Tweede Kamer. De regeling geldt alleen voor het bedrijfskrediet en dus niet voor levensonderhoud.

 

Lees hier het volledige artikel

23 april 2020

Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

De Belastingdienst komt mensen tegemoet die gebruik maken van hulp bij het doen van hun aangifte. Mensen die voor deze ondersteuning een DigiD-machtigingscode hebben en nog geen aangifte hebben gedaan, krijgen automatisch uitstel voor het doen van aangifte tot 1 september 2020.

Lees hier het volledige artikel

17 april 2020

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang deze zomer op rekening ouders

Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. De Rijksoverheid wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen en daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april.

Lees hier het volledige artikel

15 april 2020

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Zo steunt het kabinet de culturele sector en houdt het unieke Nederlandse artistieke product in stand. Ook kan door deze aanvullende ondersteuning de werkgelegenheid in deze sector zoveel mogelijk worden behouden.

Lees hier het volledige artikel

15 april 2020

650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. Dit schrijft minister Carola Schouten van LNV in een Kamerbrief aan de Tweede Kamer.

Lees hier het volledige artikel

13 april 2020

Noodpakket uitgebreid: ook coronaregeling voor flexwerkers

Het kabinet gaat alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. De speciale regeling moet de komende dagen uit de grond worden gestampt en zal honderden miljoenen euro’s gaan kosten.

Bron: www.ad.nl

Lees hier het volledige artikel

11 april 2020

Staatssecretaris Tamara van Ark: ‘Voel geen gêne om aan te kloppen.’

Voor staatssecretaris Tamara van Ark is 240.000 aanvragen van zzp’ers om steun een mooi begin. Voel geen gêne om aan te kloppen in deze crisis, houdt zij door corona in de knel gekomen ondernemers voor.

Lees het hele artikel

7 april 2020

Aanvulling TOGS-regeling vanaf 15 april: eenmalige gift direct getroffen ondernemers

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet, die zijn verlengd tot en met 28 april 2020, hebben directe consequenties voor de inkomsten in een aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging, annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden.

Lees hier het volledige artikel

31 maart 2020

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Lees hier het volledige artikel

26 maart 2020

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen compensatieregeling aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd.

Lees hier het volledige artikel

28 maart 2020

26 maart 2020

Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen

De coronacrisis brengt eeMet richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

Lees hier het volledige artikel

23 maart 2020

Kabinet scherpt vanwege gezondheidsadvies maatregelen ondernemers aan

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart besloten tot aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze zijn genomen op advies van het RIVM. Een deel van deze maatregelen heeft ook effect op ondernemers en hun personeel.

Lees hier het volledige artikel

22 maart 2020

19 maart 2020

Steun voor voedselbanken in deze tijd van groot belang

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken.

Lees hier het volledige artikel

19 maart 2020

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Lees hier het volledige artikel

19 maart 2020

18 maart 2020

17 maart 2020

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Lees hier volledige artikel

 

 

17 maart 2020

Kaart meldingen 16 maart 2020

16 maart 2020

Kinderopvang open voor mensen met een cruciaal beroep

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Veel mensen verkeren hierover in onzekerheid: kosten worden wel gemaakt, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang. Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan. Op dit moment kijken we samen met het ministerie van Financiën of we dit achteraf kunnen repareren.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

16 maart 2020

BedrijvenContactDagenNoord.

In verband met het Corona-virus heeft het kabinet evenementen met 100+ bezoekers afgelast. Hierdoor zijn wij genoodzaakt BCDN evenement af te gelasten.

https://www.bcdn.nl/

15 maart 2020

Vanaf maandag 16 maart scholen en horeca dicht.

De scholen en kinderopvangcentra gaan morgen niet open en ook de horeca moet de deuren sluiten. De maatregelen zijn van toepassing tot 6 april aanstaande. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld, zodat ze aan het werk kunnen blijven.

Bron: NOS, lees hier gehele artikel

Overzicht vitale beroepen

Kaart meldingen 15 maart 2020

15 maart 2020

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Bron: rijksoverheid.nl

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers tot en met 31 maart zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.  Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zoveel mogelijk te spreiden.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?

De oproep aan u, als werkgever, is om de werktijden waar mogelijk te spreiden.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek/ daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u, als werkgever, om werknemers tot en met 31 maart zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.) Gelden er voor mij andere maatregelen?

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg brandweer en elektriciteit blijven functioneren is het belangrijk dat u en uw werknemers naar werk komen als jullie geen klachten hebben.  Op de website van het RIVM staat ook een protocol met meer informatie.

De school van het kind van mijn werknemer is gesloten vanwege het Corona-virus. Nu kan mijn werknemer niet naar het werk omdat mijn werknemer thuis moet blijven bij het kind. Mijn werknemer kan ook niet vanuit huis werken. Heeft mijn werknemer recht op calamiteitenverlof en zo ja moet ik het loon doorbetalen?

Calamiteitenverlof kunnen werknemers gebruiken als zij met een plotseling probleem te maken krijgen zoals een ziek kind dat opgehaald moet worden of waterleiding die is gesprongen. Het verlof duurt zolang de werknemer nodig heeft om het probleem op te lossen. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het plotseling sluiten van school kan zo’n probleem zijn. Het hangt van de gezinssituatie af of calamiteitenverlof noodzakelijk is. Denk daarbij aan vragen als: hoe oud is het kind of zijn de kinderen, is/zijn beide ouder(s) werkzaam en is thuiswerken voor beiden onmogelijk? Zit er ruimte in de werktijden? Kunnen de kinderen ook een deel van de tijd alleen zijn? Is andere opvang beschikbaar, bijvoorbeeld door familie of andere ouders? De antwoorden op deze vragen bepalen of de werknemer recht heeft op calamiteitenverlof. Dus: in principe is calamiteitenverlof mogelijk en dan zo kort mogelijk: één of hooguit enkele dagen. Het loon moet tijdens het calamiteitenverlof worden doorbetaald. Het is aan de ouders om opvang voor de periode daarna te regelen.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Als u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket. Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag (zie bevestigingsmail na uw aanvraag).

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor ZZP’ers?

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

De BMKB-regeling gaat in per eind maart. Wat kan ik nú doen?

We hebben een korte implementatietijd nodig; de overheid voor aanpassing van de regeling en de banken voor aanpassing van hun ICT-systemen. Aanvragen die vóór 1 april binnenkomen waarvan de financiers een voormelding doen bij RVO, vallen onder deze verruiming. Zo zorgen we dat de ondernemers er zo snel mogelijk profijt van hebben. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Wie bepaalt of ik bij een besmetting mijn zaak moet sluiten?

Dat bepaalt de lokale- of nationale overheid.

Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Moeten evenementen in Nederland doorgaan?

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

Ik wil een beurs of evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.Voor kleinere evenementen is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Vele evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekering.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?

De meest recente informatie over handelsmissies, die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u bij RVO. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Als u wilt weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat, neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie.

Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?

Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over regels rondom veterinaire en fytosanitaire producten.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De economische gevolgen op lange termijn zijn afhankelijk van de duur en de verspreiding van het virus. Hoewel inmiddels duidelijk is dat ook Nederland zeker op korte termijn negatieve economische gevolgen van het coronavirus ondervindt, is nog niet te zeggen hoe dit concreet voor de langere termijn uitpakt. Dit is afhankelijk van hoe het coronavirus de structurele kant van de economie gaat beïnvloeden. Wanneer het virus leidt tot een sterke toename van faillissementen kan dit de lange termijn economische groei substantieel schaden.Hoewel bij vorige virusuitbraken, zoals de SARS-uitbraak in 2003, de terugval van de economie slechts tijdelijk was, is het duidelijk dat het hier om een grotere en wijdverspreidere epidemie gaat dan SARS. Economieën zijn bovendien nu sterker internationaal verbonden dan in 2003, waardoor de impact groter zal zijn.

De Europese Commissie zegt dat de begrotingsregels in de Stabiliteits- en Groeipact ruimte bieden voor extra overheidsinvesteringen. Gaat Nederland daar gebruik van maken?

Nee. Nederland heeft binnen het Stabiliteits- en Groeipact voldoende begrotingsruimte voor extra overheidsinvesteringen en zal dus, indien nodig, onafhankelijk van het advies van de Europese Commissie maatregelen nemen.Wat betekent de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken (indien mogelijk) voor de Nederlandse economie?    De mate waarin Nederland economisch uiteindelijk wordt geraakt, hangt af van de duur van de epidemie en de mate waarin het virus zich verspreidt.

Kan het telecomnetwerk in Nederland het aan als zoveel mensen thuis gaan werken?

Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan capaciteit op het openbare telecomnet zal ontstaan als veel mensen thuis gaan werken. De netwerken zijn in Nederland van hoge kwaliteit. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat thuiswerken op de telecomnetwerken tot ‘opstopping’ zal leiden. Wel kan het zijn dat de IT-infrastructuur of de internetverbinding van specifieke bedrijven niet is berekend op grote aantallen thuiswerkende medewerkers. Agentschap Telecom adviseert bedrijven waarop ze moeten letten.

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

Bekijk ook:

Bekijk meer veelgestelde vragen over het coronavirus.

Kaart meldingen 14 maart 2020

13 maart 2020

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Lees hier het hele artikel

Bron: belastingdienst.nl

13 maart 2020

Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Minister Wiebes, minister Hoekstra en minister Koolmees informeren de Tweede Kamer over de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Klik hier om de kamerbrief te lezen.

Kaart meldingen 13 maart 2020

12 maart 2020

Ondernemersorganisaties: 4 corona-scenario’s met maatregelen

Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie.

Crisismaatregelen
Veel van de voorgestelde maatregelen zijn eerder met succes ingezet door de overheid tijdens de crisis van 2008 en kunnen snel soelaas bieden voor ondernemers, doordat ze zorgen voor meer liquiditeit en minder kosten. De ondernemersorganisaties gaan in de scenario’s -en op basis van wat nu bekend is- uit van 0,7% minder groei tot -bij een verdere pandemie- een grote krimp van de Nederlandse economie.

Schade coronavirus beperken
Uitgangspunt van VNO-NCW en MKB-Nederland is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. ‘Dit gaat het normale ondernemersrisico immers ver te boven en de hele samenleving is er bij gebaat dat werk niet onnodig verloren gaat en zaken zoveel mogelijk kunnen doordraaien, aldus de organisaties.

‘Ondenkbare is realiteit voor we er erg in hebben’
‘Het is goed dat de staatssecretaris van EZK nu onder meer de BMKB openstelt om de kredietverlening te ondersteunen. Tegelijkertijd is op basis van wat wij nu bij onze leden zien gebeuren al duidelijk dat we moeten nadenken over wat we moeten doen als we in scenario 3 (lange crisis) of 4 (grootschalige uitval delen van de economie) terecht komen. Daar vragen we aandacht voor. Het ondenkbare is immers realiteit voor we er erg in hebben, zo blijkt keer op keer in deze crisis. We moeten de maatregelen die daar bij horen dan direct klaar kunnen zetten. Daar kunnen deze scenario’s bij helpen en een goede voorbereiding zorgt voor rust als de crisis groter wordt,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Liquiditeit
Voor de verschillende scenario’s hebben de organisaties bij hun leden opgehaald wat dan nodig is om de uitzonderlijke omstandigheden die nu dreigen op te treden op te kunnen vangen. Dit loopt uiteen van de gisteren reeds toegezegde opening van de BMKB-regeling en een soepeler invorderingsbeleid bij de fiscus tot een ruimere Go-regeling en noodfondsen. Deeltijd ww kan helpen als de crisis langer aanhoudt. Werktijdverkorting is immers voor maximaal 24 weken. Ook zijn nog verdere verbeteringen in de wtv mogelijk voor het mkb.

Gesprek
De ondernemersorganisaties staan op dagelijkse basis in contact met de overheid over de laatste stand van zaken. De bijgaande scenario’s zijn ook uitgewisseld met de overheid. Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen met 0800-2117. Bij dit telefonisch loket dat in samenwerking met de ondernemersorganisaties en de KvK is opgezet zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Meer weten
Lees bijgevoegde notitie die bij de vier scenario’s hoort. Bijgevoegd ook de vier scenario’s en welke maatregelen bij welk scenario passen.

Op onze website vind je meer tips in ons coronadossier over wat je kunt doen als ondernemer om verspreiding van het coronavirus en dergelijke tegen te gaan.

Download:  4-scenario's MKB

Download:  Noodpakket coronavirus

12 maart 2020

De WerkParade die op 1 april zou plaatsvinden, wordt vanwege het coronavirus afgelast. Dit besluit is genomen op basis van de nieuwe maatregelen die minister-president Mark Rutte samen met Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg & Sport, en het RIVM vanmiddag bekendmaakten.

Het grote aantal enthousiaste standhouders wordt gevraagd hun energie en inzet te bewaren voor een latere datum dit jaar.

Kaart meldingen 12 maart 2020

12 maart 2020

Het kabinet neemt extra maatregelen om de economie te stimuleren vanwege het coronavirus. Ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden het betalen van hun belastingen uitstellen, er komen gunstige leningen voor de midden- en kleinbedrijven (mkb) en de werktijdverkorting wordt uitgebreid.

Dat schrijft het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het crisisteam van het kabinet is momenteel bijeen om verdere maatregelen te bespreken.

Lees hier het hele artikel.

Bron: nu.nl

12 maart 2020

Ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Ondernemers en zzp' ers kunnen geen beroep doen op deze regeling. Kom je als Friese zelfstandige in tijdelijke financiële problemen? Neem dan contact op Bureau Zelfstandigen Fryslân. Ben je buiten Fryslân gevestigd neem dan contact op met de gemeente van je woonplaats.

12 maart 2020

Ondernemers uit Leeuwarden getroffen door virus

Klik hier om het volledige artikel in de Leeuwarder Courant te lezen

Kaart meldingen 11 maart 2020

11 maart 2020

Door het coronavirus lopen ook steeds meer zzp'ers opdrachten mis, evenementen worden gecanceld of projecten gaan niet door. Wat kun je doen als een klus niet doorgaat? Van de bijstand voor zelfstandigen tot het vooraf bespreken van de inhoud van een opdracht, we zetten de mogelijkheden op een rij.

Lees hier het volledige artikel van RTLZ

[qcopd-directory mode="one" list_id="33875" style="simple" column="1" upvote="off" search="false" item_count="false" hide_list_title="true" display_username="false" item_details_page="off" orderby="date" filterorderby="date" order="ASC" filterorder="ASC" paginate_items="false" favorite="false" enable_left_filter="false" main_click="popup" video_click="popup" enable_tag_filter="false" tooltip="true" list_title_font_size="" item_orderby="" list_title_line_height="" title_font_size="" subtitle_font_size="" title_line_height="" subtitle_line_height="" filter_area="normal" topspacing=""]