Slider

Coronavirus

Je kunt de TOZO-regeling gaan aanvragen

Het is nu mogelijk VOOR URGENTE SITUATIES een voorschot op de Tozo-regeling aan te vragen. Dit zal veel vergen van de techniek die deze grote stroom van aanvragen mogelijk moet maken. Ondanks dat wij er alles aan hebben gedaan om ruim voldoende capaciteit beschikbaar te hebben sluiten wij niet uit dat op piekmomenten het even zal duren voordat je een formulier kunt openen. Wacht dan 5 minuten en probeer het opnieuw.

OP DIT MOMENT WORDT ER DOOR ZEER VEEL COLLEGA ONDERNEMERS EEN AANVRAAG GEDAAN. HELAAS VEROORZAAKT DAT OP SOMMIGE MOMENTEN ENIGE STORINGEN. WACHT DAN 5 MINUTEN, WIS JE BROWSER GESCHIEDENIS EN PROBEER HET OPNIEUW. ONZE CHAT OPERATORS ZIJN JE DANKBAAR WANNEER JE DAT EERST ZOU WILLEN PROBEREN VOORDAT JE GAAT CHATTEN!

Wij vragen je begrip hiervoor.

Ondernemers kunnen in alle gemeenten in de provincie Fryslân een aanvraag voor de TOZO-regeling bij BZF. Met uitzondering van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf! Ondernemers die in deze gemeenten wonen moeten zich bij hun eigen gemeenteloket melden om een aanvraag te doen!

We doen onze uiterste best om u binnen twee weken een voorschot uit te betalen. Dit is afhankelijk van de drukte.

De gemeente Smallingerland heeft besloten in deze crisissituatie gebruik te maken van de dienstverlening van BZF.

Crisisnummers

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

Veel gestelde vragen coronaloket Kamer van Koophandel

 

Updates Bureau Zelfstandigen Fryslân

28 maart 2020:

Uitbreiding TOGS-regeling.

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Bekijk hier de volledige aankondiging

24 maart 2020:

Aanvragen van de TOZO-regeling kan via deze pagina

19 maart 2020:

Na het bekend worden van het pakket noodmaatregelen die het kabinet wil gaan nemen stromen bij BZF de mailboxen vol. Ook nemen ondernemers massaal telefonisch contact met ons op. Terecht, want de situatie waar het MKB en de Zzp'ers nu in verkeert is ongekend. In het hele land zijn gemeenten druk bezig met het inrichten van die enorme golf aan aanvragen die op ze af gaan komen. Dat moet goed ingeregeld zijn om oponthoud en extra werk te voorkomen. BZF is een gemeentelijk samenwerkingsverband en ook voor ons geldt dat we een goede voorbereiding moeten doen. Wij verwachten ondernemers binnen enkele dagen te kunnen informeren wanneer zij een aanvraag kunnen doen op de voorgenomen maatregelen. Houd in ieder geval deze website in de gaten.

Klik hier voor de veel gestelde vragen

18 maart 2020: Voorbereidingen afhandeling aanvragen TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers).

Het kabinet heeft 17 maart om 18.00 uur een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert de Bbz-regeling voor MKB en zzp'ers in Friesland uit.

Gelet op de grote aantallen informatieverzoeken van de afgelopen dagen vragen wij je om onze website in de gaten te houden wanneer de aanmelding voor de "TOZO" van start gaat.

Zoals minister Koolmees in zijn toespraak ook al aangaf hebben wij organisatorisch enkele dagen nodig om de verwachte grote hoeveelheid aanvragen in behandeling te nemen. Wij vragen je daarom even geduld te willen hebben.

Zodra wij alles ingeregeld hebben laten we dat duidelijk via de website en sociale media kanalen weten. Natuurlijk kan er altijd contact met ons opgenomen worden. Het liefst via deze "corona" pagina.

Kijk hier voor het maatregelenpakket van het ministerie

13 maart 2020: Servicepunten Bureau Zelfstandigen Fryslân gesloten.

Als gevolg van de maatregelen die gister door het kabinet zijn afgekondigd om landelijk het coronavirus in te dammen is er besloten om vanaf vrijdag 13 maart alle servicepunten van BZF te sluiten. De sluiting is, in ieder geval, tot en met 31 maart 2020 van toepassing. Ondernemers kunnen BZF bereiken door telefonisch contact op te nemen via het klantencontact centrum in Leeuwarden onder nummer 14058. Tijdens kantooruren kun je ons via onze chatfunctie op de website bereiken of natuurlijk via mail dmv onderstaand webformulier. We blijven bereikbaar!

Regelingen

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.
Zie https://www.nieuwsszw.nl/vergunningsaanvragen-voor-werktijdverkorting-rondom-coronavirus/ voor de laatste stand van zaken.

WTV en Force Majeure

Werktijdverkorting en Force Majeure mogelijk voor opvangen gevolgen van coronavirus.

Inkomensondersteuning voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Ondernemer in Fryslân? Kijk verder op onze website voor meer info. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct contact op met de eigen gemeente.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen waar VNG, Divosa, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en experts van gemeenten aan werken is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Kijk hier de gehele regeling

TOGS-regeling

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Lees hier de volledige regeling

MKB Doorgaan

Niet een directe financiële regeling maar mogelijk ook een bron van informatie en hulp. Kijk hier de website.

26 maart 2020

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen compensatieregeling aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd.

Lees hier het volledige artikel

28 maart 2020

26 maart 2020

Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen

De coronacrisis brengt eeMet richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

Lees hier het volledige artikel

23 maart 2020

Kabinet scherpt vanwege gezondheidsadvies maatregelen ondernemers aan

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart besloten tot aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Deze zijn genomen op advies van het RIVM. Een deel van deze maatregelen heeft ook effect op ondernemers en hun personeel.

Lees hier het volledige artikel

22 maart 2020

19 maart 2020

Steun voor voedselbanken in deze tijd van groot belang

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te versterken.

Lees hier het volledige artikel

19 maart 2020

Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

De coronacrisis brengt een grote schok teweeg in de samenleving en de economie. De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Lees hier het volledige artikel

19 maart 2020

18 maart 2020

17 maart 2020

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Lees hier volledige artikel

 

 

17 maart 2020

Kaart meldingen 16 maart 2020

16 maart 2020

Kinderopvang open voor mensen met een cruciaal beroep

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Veel mensen verkeren hierover in onzekerheid: kosten worden wel gemaakt, terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de kinderopvang. Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor opvang gewoon te blijven betalen, zodat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook de eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan. Op dit moment kijken we samen met het ministerie van Financiën of we dit achteraf kunnen repareren.

Voor meer informatie over kinderopvang en het coronavirus kunt u terecht op Rijksoverheid.nl.

16 maart 2020

BedrijvenContactDagenNoord.

In verband met het Corona-virus heeft het kabinet evenementen met 100+ bezoekers afgelast. Hierdoor zijn wij genoodzaakt BCDN evenement af te gelasten.

https://www.bcdn.nl/

15 maart 2020

Vanaf maandag 16 maart scholen en horeca dicht.

De scholen en kinderopvangcentra gaan morgen niet open en ook de horeca moet de deuren sluiten. De maatregelen zijn van toepassing tot 6 april aanstaande. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten, wordt opvang geregeld, zodat ze aan het werk kunnen blijven.

Bron: NOS, lees hier gehele artikel

Overzicht vitale beroepen

Kaart meldingen 15 maart 2020

15 maart 2020

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Bron: rijksoverheid.nl

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers tot en met 31 maart zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.  Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zoveel mogelijk te spreiden.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?

De oproep aan u, als werkgever, is om de werktijden waar mogelijk te spreiden.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek/ daarbij horen. Daarnaast is het advies aan u, als werkgever, om werknemers tot en met 31 maart zo veel mogelijk thuis te laten werken. Overweeg daarom of thuiswerken voor uw werknemers mogelijk is.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.) Gelden er voor mij andere maatregelen?

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg brandweer en elektriciteit blijven functioneren is het belangrijk dat u en uw werknemers naar werk komen als jullie geen klachten hebben.  Op de website van het RIVM staat ook een protocol met meer informatie.

De school van het kind van mijn werknemer is gesloten vanwege het Corona-virus. Nu kan mijn werknemer niet naar het werk omdat mijn werknemer thuis moet blijven bij het kind. Mijn werknemer kan ook niet vanuit huis werken. Heeft mijn werknemer recht op calamiteitenverlof en zo ja moet ik het loon doorbetalen?

Calamiteitenverlof kunnen werknemers gebruiken als zij met een plotseling probleem te maken krijgen zoals een ziek kind dat opgehaald moet worden of waterleiding die is gesprongen. Het verlof duurt zolang de werknemer nodig heeft om het probleem op te lossen. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het plotseling sluiten van school kan zo’n probleem zijn. Het hangt van de gezinssituatie af of calamiteitenverlof noodzakelijk is. Denk daarbij aan vragen als: hoe oud is het kind of zijn de kinderen, is/zijn beide ouder(s) werkzaam en is thuiswerken voor beiden onmogelijk? Zit er ruimte in de werktijden? Kunnen de kinderen ook een deel van de tijd alleen zijn? Is andere opvang beschikbaar, bijvoorbeeld door familie of andere ouders? De antwoorden op deze vragen bepalen of de werknemer recht heeft op calamiteitenverlof. Dus: in principe is calamiteitenverlof mogelijk en dan zo kort mogelijk: één of hooguit enkele dagen. Het loon moet tijdens het calamiteitenverlof worden doorbetaald. Het is aan de ouders om opvang voor de periode daarna te regelen.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Als u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus valt daar ook onder. Voor algemene vragen over de regeling kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel via 0800-2117 of op kvk.nl/coronaloket. Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag (zie bevestigingsmail na uw aanvraag).

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Geldt de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) ook voor ZZP’ers?

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen constellatie van ondersteunende instanties/regelingen. U kunt hierover informatie inwinnen bij het Kamer van Koophandel Adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

De BMKB-regeling gaat in per eind maart. Wat kan ik nú doen?

We hebben een korte implementatietijd nodig; de overheid voor aanpassing van de regeling en de banken voor aanpassing van hun ICT-systemen. Aanvragen die vóór 1 april binnenkomen waarvan de financiers een voormelding doen bij RVO, vallen onder deze verruiming. Zo zorgen we dat de ondernemers er zo snel mogelijk profijt van hebben. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet met betrekking tot het coronavirus.

Wie bepaalt of ik bij een besmetting mijn zaak moet sluiten?

Dat bepaalt de lokale- of nationale overheid.

Krijg ik schadevergoeding of compensatie voor een eventuele sluiting?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Moeten evenementen in Nederland doorgaan?

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

Ik wil een beurs of evenement bezoeken/organiseren. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.Voor kleinere evenementen is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Vele evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekering.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?

De meest recente informatie over handelsmissies, die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u bij RVO. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Als u wilt weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat, neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie.

Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?

Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over regels rondom veterinaire en fytosanitaire producten.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De economische gevolgen op lange termijn zijn afhankelijk van de duur en de verspreiding van het virus. Hoewel inmiddels duidelijk is dat ook Nederland zeker op korte termijn negatieve economische gevolgen van het coronavirus ondervindt, is nog niet te zeggen hoe dit concreet voor de langere termijn uitpakt. Dit is afhankelijk van hoe het coronavirus de structurele kant van de economie gaat beïnvloeden. Wanneer het virus leidt tot een sterke toename van faillissementen kan dit de lange termijn economische groei substantieel schaden.Hoewel bij vorige virusuitbraken, zoals de SARS-uitbraak in 2003, de terugval van de economie slechts tijdelijk was, is het duidelijk dat het hier om een grotere en wijdverspreidere epidemie gaat dan SARS. Economieën zijn bovendien nu sterker internationaal verbonden dan in 2003, waardoor de impact groter zal zijn.

De Europese Commissie zegt dat de begrotingsregels in de Stabiliteits- en Groeipact ruimte bieden voor extra overheidsinvesteringen. Gaat Nederland daar gebruik van maken?

Nee. Nederland heeft binnen het Stabiliteits- en Groeipact voldoende begrotingsruimte voor extra overheidsinvesteringen en zal dus, indien nodig, onafhankelijk van het advies van de Europese Commissie maatregelen nemen.Wat betekent de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken (indien mogelijk) voor de Nederlandse economie?    De mate waarin Nederland economisch uiteindelijk wordt geraakt, hangt af van de duur van de epidemie en de mate waarin het virus zich verspreidt.

Kan het telecomnetwerk in Nederland het aan als zoveel mensen thuis gaan werken?

Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan capaciteit op het openbare telecomnet zal ontstaan als veel mensen thuis gaan werken. De netwerken zijn in Nederland van hoge kwaliteit. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat thuiswerken op de telecomnetwerken tot ‘opstopping’ zal leiden. Wel kan het zijn dat de IT-infrastructuur of de internetverbinding van specifieke bedrijven niet is berekend op grote aantallen thuiswerkende medewerkers. Agentschap Telecom adviseert bedrijven waarop ze moeten letten.

Waar kan ik als ondernemer terecht voor vragen?

Heeft u als ondernemer vragen die niet worden beantwoord op deze website? Dan kunt u contact opnemen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Hier kunt u vragen stellen over voorraden, personeel en financiële impact. Dit gratis nummer is op werkdagen geopend van 08:30 tot 17:00. Ondernemers kunnen ook terecht op de website van KVK.

Bekijk ook:

Bekijk meer veelgestelde vragen over het coronavirus.

Kaart meldingen 14 maart 2020

13 maart 2020

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Lees hier het hele artikel

Bron: belastingdienst.nl

13 maart 2020

Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Minister Wiebes, minister Hoekstra en minister Koolmees informeren de Tweede Kamer over de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Klik hier om de kamerbrief te lezen.

Kaart meldingen 13 maart 2020

12 maart 2020

Ondernemersorganisaties: 4 corona-scenario’s met maatregelen

Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie.

Crisismaatregelen
Veel van de voorgestelde maatregelen zijn eerder met succes ingezet door de overheid tijdens de crisis van 2008 en kunnen snel soelaas bieden voor ondernemers, doordat ze zorgen voor meer liquiditeit en minder kosten. De ondernemersorganisaties gaan in de scenario’s -en op basis van wat nu bekend is- uit van 0,7% minder groei tot -bij een verdere pandemie- een grote krimp van de Nederlandse economie.

Schade coronavirus beperken
Uitgangspunt van VNO-NCW en MKB-Nederland is dat ondernemers zo min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. ‘Dit gaat het normale ondernemersrisico immers ver te boven en de hele samenleving is er bij gebaat dat werk niet onnodig verloren gaat en zaken zoveel mogelijk kunnen doordraaien, aldus de organisaties.

‘Ondenkbare is realiteit voor we er erg in hebben’
‘Het is goed dat de staatssecretaris van EZK nu onder meer de BMKB openstelt om de kredietverlening te ondersteunen. Tegelijkertijd is op basis van wat wij nu bij onze leden zien gebeuren al duidelijk dat we moeten nadenken over wat we moeten doen als we in scenario 3 (lange crisis) of 4 (grootschalige uitval delen van de economie) terecht komen. Daar vragen we aandacht voor. Het ondenkbare is immers realiteit voor we er erg in hebben, zo blijkt keer op keer in deze crisis. We moeten de maatregelen die daar bij horen dan direct klaar kunnen zetten. Daar kunnen deze scenario’s bij helpen en een goede voorbereiding zorgt voor rust als de crisis groter wordt,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Liquiditeit
Voor de verschillende scenario’s hebben de organisaties bij hun leden opgehaald wat dan nodig is om de uitzonderlijke omstandigheden die nu dreigen op te treden op te kunnen vangen. Dit loopt uiteen van de gisteren reeds toegezegde opening van de BMKB-regeling en een soepeler invorderingsbeleid bij de fiscus tot een ruimere Go-regeling en noodfondsen. Deeltijd ww kan helpen als de crisis langer aanhoudt. Werktijdverkorting is immers voor maximaal 24 weken. Ook zijn nog verdere verbeteringen in de wtv mogelijk voor het mkb.

Gesprek
De ondernemersorganisaties staan op dagelijkse basis in contact met de overheid over de laatste stand van zaken. De bijgaande scenario’s zijn ook uitgewisseld met de overheid. Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen met 0800-2117. Bij dit telefonisch loket dat in samenwerking met de ondernemersorganisaties en de KvK is opgezet zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Meer weten
Lees bijgevoegde notitie die bij de vier scenario’s hoort. Bijgevoegd ook de vier scenario’s en welke maatregelen bij welk scenario passen.

Op onze website vind je meer tips in ons coronadossier over wat je kunt doen als ondernemer om verspreiding van het coronavirus en dergelijke tegen te gaan.

Download:  4-scenario's MKB

Download:  Noodpakket coronavirus

12 maart 2020

De WerkParade die op 1 april zou plaatsvinden, wordt vanwege het coronavirus afgelast. Dit besluit is genomen op basis van de nieuwe maatregelen die minister-president Mark Rutte samen met Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg & Sport, en het RIVM vanmiddag bekendmaakten.

Het grote aantal enthousiaste standhouders wordt gevraagd hun energie en inzet te bewaren voor een latere datum dit jaar.

Kaart meldingen 12 maart 2020

12 maart 2020

Het kabinet neemt extra maatregelen om de economie te stimuleren vanwege het coronavirus. Ondernemers mogen onder bepaalde voorwaarden het betalen van hun belastingen uitstellen, er komen gunstige leningen voor de midden- en kleinbedrijven (mkb) en de werktijdverkorting wordt uitgebreid.

Dat schrijft het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het crisisteam van het kabinet is momenteel bijeen om verdere maatregelen te bespreken.

Lees hier het hele artikel.

Bron: nu.nl

12 maart 2020

Ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de bestaande werktijdverkortingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven die recht hebben op de regeling kunnen personeel minder uren laten werken. De staat keert vervolgens voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers, die wel gewoon in dienst blijven. Ondernemers en zzp' ers kunnen geen beroep doen op deze regeling. Kom je als Friese zelfstandige in tijdelijke financiële problemen? Neem dan contact op Bureau Zelfstandigen Fryslân. Ben je buiten Fryslân gevestigd neem dan contact op met de gemeente van je woonplaats.

12 maart 2020

Ondernemers uit Leeuwarden getroffen door virus

Klik hier om het volledige artikel in de Leeuwarder Courant te lezen

Kaart meldingen 11 maart 2020

11 maart 2020

Door het coronavirus lopen ook steeds meer zzp'ers opdrachten mis, evenementen worden gecanceld of projecten gaan niet door. Wat kun je doen als een klus niet doorgaat? Van de bijstand voor zelfstandigen tot het vooraf bespreken van de inhoud van een opdracht, we zetten de mogelijkheden op een rij.

Lees hier het volledige artikel van RTLZ

TOZO voor ondernemers

Wil je contact met ons voor om informatie? Laat dan onderstaande gegevens achter. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Wil je een aanvraag doen voor de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) zoals het kabinet 17 maart heeft aangekondigd vragen wij je nog even geduld te willen hebben deze aan te vragen. Wij zullen snel via deze website en sociale-media kanalen laten weten wanneer je deze kunt gaan aanvragen. Wij zijn hard voor het MKB aan het werk!

Wil je een mail ontvangen wanneer je de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) kunt gaan aanvragen? Vink dan op dit formulier die mogelijkheid aan!

Snel contact met Bureau Zelfstandigen Fryslân

ajax-loader