BEDRIUWS
PLAN

BEDRIUWSPLAN

In bedriuw begjinne is in leuke en spannende tiid yn jo libben. It jout enerzjy, mar freget ek in protte tarieding. Ien fan ‘e wichtichste dingen is it skriuwen fan in bedriuwsplan. Foar in protte is dit net altyd de leukste aktiviteit, mar it is heul wichtich om jo plannen mear konkrete foarm te jaan. Jo skriuwe it bedriuwsplan foar josels, ommers, it sil jo bedriuw wêze dat jo sille begjinne!

It bedriuwsplan jout ynsjoch yn de helberens fan jo plannen. It bedriuwsplan biedt ek in goed byld fan jo bedriuw oan eksterne partijen lykas banken, oare finansiers en Bureau Zelfstandige Fryslân. By it skriuwen fan it plan binne der ferskate (merk)partijen dy’t jo helpe kinne. Bygelyks de Keamer fan Keaphannel, accountantskantoren en ferskate advysburo’s.

SKRIUWEN BEDRIUWSPLAN

Hjir jouwe wy in mooglike yndieling fan jo takomstige bedriuwsplan:

1. Samenvatting

As jo ​​in bedriuwsplan skriuwe, jouwe jo yn ‘e gearfetting in koart en koart byld fan josels, jo bedriuwsidee, de merk, potensjele klanten en mooglike konkurrinten. En jo beskriuwe fansels tige wichtich hoe’t jo derfoar soargje dat it finansjeel helber is.

2. Wa bisto en wat is dyn idee?

Neist in oersjoch fan jo persoanlike gegevens (kontaktgegevens en relevante oplieding en wurkûnderfining) jouwe jo ynsjoch yn jo feardichheden en motivaasje: wêrom wolle jo saken dwaan en yn hokker need komme jo? Wat is dyn idee en wêrom tinke jo dat dit in goed idee is? Dit diel fan jo plan is jo kâns om josels te presintearjen, jo sille it faaks moatte dwaan, dus it is ek in geweldige kâns om de plannen jo eigen te meitsjen en troch te jaan oan oare minsken! Beantwurdzje ek fragen lykas:

  • Begjinne jo allinich of mei oaren?
  • Wêr fêstigje jo jo bedriuw?
  • Bisto njonken ûndernimmer ek wurk?
  • Binne jo fergunningen nedich?
  • Wat risiko’s moat ik fersekerje tsjin
3. De markt

Undersykje wat der bart yn jo merkomjouwing is miskien it dreechste diel fan it bedriuwsplan. Jo moatte jo doelgroep soarchfâldich ûndersykje, jo konkurrinten yn kaart bringe en de ûntwikkeling fan ‘e merk beskriuwe. In protte ûndernimmers meitsje it harsels makliker troch in SWOT-analyze op te nimmen yn har bedriuwsplan, wêrby’t ek de resultaten fan har merkûndersyk omfettet. De SWOT-analyze is in oersjoch fan kânsen en bedrigingen op ‘e merk en de sterke en swakke punten fan jo bedriuw. As jo ​​in bedriuwsplan skriuwe foar in bedriuw lykas catering of in winkel, dan moatte jo sykje nei in geskikte lokaasje. Dan wolle jo graach witte wêr’t jo klanten en konkurrinten sitte. Mei de Lokaasjescan fan de Keamer fan Keaphannel kinne jo ynsjoch krije yn it tal ynwenners, harren komôf, it tal konkurrinten en dus de oerlibbingskânsen fan jo bedriuw. Handich om jo kar fan lokaasje te ûnderbouwen. Keamer fan Keaphannel Lokaasje scan

4. Marketing plan

Fansels wolle jo dat klanten jo bedriuw kieze en net de konkurrint. Beskriuw yn jo marketingplan hoe’t jo fan plan binne jo klanten te finen en te krijen. En hoe’t jo reagearje op wat der op ‘e merke bart en hoe’t jo jo konkurrinten foarút bliuwe. De marketingmix wurdt hjir ek besprutsen: jo produkt of tsjinst, plak, promoasje en de priis dy’t jo dêrfoar freegje. Hjirmei meitsje jo jo plannen konkreet en rjochte op praktyk.

5. Finansjeel plan

It finansjeel plan helpt jo ynsjoch te krijen oft jo bedriuwsidee mooglik is. It ynvestearringsbudzjet listet dingen dy’t nedich binne om jo bedriuw in realiteit te meitsjen. En yn de eksploitaasjebegrutting meitsje jo dúdlik wat de ferwachte omset is en wat de kosten binne om dit te realisearjen. Koartsein: mei jo bedriuwsidee kinne jo de ynvestearrings dy’t jo dien hawwe weromhelje en it jild fertsjinje om jo en jo famylje in foldwaande ynkommen te jaan. Dêrnjonken litte jo de organisaasjes of minsken sjen dy’t jo plannen finansierje dat se har jild op ‘e tiid werom krije.

6. Algemiene Saken

Hjir fine jo alle saken dy’t wichtich binne foar jo bedriuw en dy’t noch net besprutsen binne. Lit sjen dat jo oer alles tocht hawwe. Dat jo mooglike risiko’s identifisearre hawwe en in oplossing socht hawwe om se te minimalisearjen. Tink der bygelyks oan dat jo kontrolearje oft jo in hûsbedriuw begjinne kinne neffens it bestimmingsplan fan jo wenplak of wenwyk.

Yndustrydetails binne te finen op de webside fan de Keamer fan Keaphannel, ferskate banken en bedriuwsbestjoeren. Jo kinne download in opmaak of in foarbyld foar in bedriuw plan út de webside fan de Keamer fan Keaphannel en ferskate banken.

Bedriuwsplan formaat

In sjabloan foar bedriuwsplan nedich?
Klikje op de knop hjirûnder.