Managementrapportage Q3 2019

Managementrapportage Q2 2019

Integrale (kostendekkende) uurtarieven 2020

Uurtarieven

Deze (kostendekkende) uurtarieven zijn integraal en opgebouwd uit de begrote directe salariskosten gebaseerd op de maximum trede van de desbetreffende functieschaal en de overhead (o.a. overige personele kosten zoals opleidingskosten, sectorondersteuning en sectormanagement, diverse materiële afdelingskosten zoals automatiseringskosten). De uurtarieven zijn gekoppeld aan de functieschaal van de medewerkers die worden ingezet voor de externe dienstverleningsopdracht of externe detachering.

Dienstverlening

Voorbeeld: een medewerker in functieschaal 9 wordt voor een x-aantal uren ingezet bij een andere gemeente. In dit voorbeeld dient voor de externe dienstverlening een uurtarief van € 81,- excl. btw (kolom C in het onderstaande PDF bestand) te worden doorberekend aan de externe partij. Door deze integrale uurtarieven te hanteren, voldoet de gemeente Leeuwarden aan de Wet Markt en Overheid (van kracht sinds 1-7-2012) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (van kracht sinds 1-1-2016) en realiseren we uniformiteit in de gehanteerde uurtarieven voor de externe dienstverlening en externe detachering.

 

Managementrapportage Q1 2019

Regioplannen

Hier kun je de regioplannen en het debiteurenplan terug vinden:

Regioplan Leeuwarden
Version: 2019
Regioplan Noardeast
Version: 2019
Regioplan Noardwest
Version: 2019
Regioplan Zuid
Version: 2019
Debiteurenplan
Version: 2019