Nieuws Bbz2004 uitgelicht – oktober 2019

NIEUWS BBZ 2004 UITGELICHT – OKTOBER 2019

1. Uit de Nieuwsbrief KvK van oktober 2019 : Nieuwe KOR

In bijgaande uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst vind je informatie over de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) die per 1-1-2020 ingaat.
Lees meer

2. Uit Schulinck Nieuws : Invoering vereenvoudiging beslagvrije voet per 1-1-2020 onzeker.

Het is onzeker of het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de beslagvrije voet per 1-1-2021 in werking zal treden.
https://www.gripopparticipatiewet.nl/nieuws/toon/55020?utm_source=week42_2019_productupdate&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=productupdate

3. Uit Zuidweg nieuws, 4 november 2019: Record aantal starters eerste 3 kwartalen 2019

In de eerste 3 kwartalen van 2019 registreerde KVK 10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% minder faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een recordaantal starters in de afgelopen 5 jaar meldt de KVK bedrijfsdynamiek.
De Randstadgemeenten zijn populair bij starters, bekijk hier de top 10 gemeenten uit de Randstad en ontdek hoe jouw gemeente scoort.
Lees meer >>

4. Site Rijksoverheid: Wijzigingen Bbz 2004 per 1-1-2020.

Op de site van de Rijksoverheid vind je uitgebreide informatie over de wijzigingen van de Bbz per 1 januari a.s.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/01/bbz-2004-per-1-1-2020-informatie-voor-gemeenten

2 items uit de JURISPRUDENTIE BBZ

5. Dat algemene bijstand wordt betaald na afloop van de maand waarop deze betrekking heeft, is voor de berekeningsnwijze van de definitieve vaststelling van de hoogte van de bijstand op grond van de Bbz 2004 niet van belang. Daarbij bepalend zijn namelijk de maanden waarop de bijstand betrekking heeft.
Artikel 21 Bbz 2004 ziet op de verlening van bedrijfskapitaal in de vorm van een geldlening en borgtocht en is niet van toepassing op algemene bijstand voor de kosten van levensonderhoud.
https://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/81862

6. Bij de vaststelling van de omvang van het vermogen moet worden uitgegaan van de waarde van de woning bij vrije oplevering. Ook al wordt de woning verhuurd. Het enkele feit dat de woning verhuurd is, maakt niet dat een belanghebbende niet (redelijkerwijs) over de woning kon beschikken.
https://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/81322