BZF leerbedrijf

Met ingang van 29 november 2019 is BZF door de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (www.s-bb.nl ) geaccrediteerd als leerbedrijf.

De stages die wij ingezet hebben verliepen altijd via persoonlijke contacten op een onderwijsinstelling en betrof in de regel slechts één studie richting.  Door de erkenning leerbedrijf kunnen wij nu nu bij alle noordelijke MBO onderwijsinstelling via www.stagemarkt.nl stageplaatsen aanbieden aan studenten. Dit is het landelijk platform voor studenten voor het vinden van een goede stageplek. Gemeente Leeuwarden was hiervoor wel aangemeld maar BZF als onderdeel daarvan niet.

Een toets en opname in het leerbedrijven bestand was hiervoor noodzakelijk. BZF staat nu geregistreerd als leerbedrijf.

We kunnen in onderstaande sectoren (bol, niveau 4) stageplaatsen aanmelden:

  • Media en IT (wo content creator, mediavormgever, software developer)
  • Zakelijke dienstverlening en Communicatie (wo bedrijfsadministratie, juridisch administratief dienstverlener, directiesecretaresse/management assistent, marketing/communicatie)

Denk je een stagefunctie te hebben kun je deze bij Wim aanmelden.

 

 

BZF leerbedrijf – protocol

Presentatie PTO NWFryslân 26-10-2019

Nieuws Bbz2004 uitgelicht – oktober 2019

NIEUWS BBZ 2004 UITGELICHT – OKTOBER 2019

1. Uit de Nieuwsbrief KvK van oktober 2019 : Nieuwe KOR

In bijgaande uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst vind je informatie over de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) die per 1-1-2020 ingaat.
Lees meer

2. Uit Schulinck Nieuws : Invoering vereenvoudiging beslagvrije voet per 1-1-2020 onzeker.

Het is onzeker of het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de beslagvrije voet per 1-1-2021 in werking zal treden.
https://www.gripopparticipatiewet.nl/nieuws/toon/55020?utm_source=week42_2019_productupdate&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=productupdate

3. Uit Zuidweg nieuws, 4 november 2019: Record aantal starters eerste 3 kwartalen 2019

In de eerste 3 kwartalen van 2019 registreerde KVK 10% meer starters, 1% meer stoppers en 2% minder faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een recordaantal starters in de afgelopen 5 jaar meldt de KVK bedrijfsdynamiek.
De Randstadgemeenten zijn populair bij starters, bekijk hier de top 10 gemeenten uit de Randstad en ontdek hoe jouw gemeente scoort.
Lees meer >>

4. Site Rijksoverheid: Wijzigingen Bbz 2004 per 1-1-2020.

Op de site van de Rijksoverheid vind je uitgebreide informatie over de wijzigingen van de Bbz per 1 januari a.s.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/01/bbz-2004-per-1-1-2020-informatie-voor-gemeenten

2 items uit de JURISPRUDENTIE BBZ

5. Dat algemene bijstand wordt betaald na afloop van de maand waarop deze betrekking heeft, is voor de berekeningsnwijze van de definitieve vaststelling van de hoogte van de bijstand op grond van de Bbz 2004 niet van belang. Daarbij bepalend zijn namelijk de maanden waarop de bijstand betrekking heeft.
Artikel 21 Bbz 2004 ziet op de verlening van bedrijfskapitaal in de vorm van een geldlening en borgtocht en is niet van toepassing op algemene bijstand voor de kosten van levensonderhoud.
https://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/81862

6. Bij de vaststelling van de omvang van het vermogen moet worden uitgegaan van de waarde van de woning bij vrije oplevering. Ook al wordt de woning verhuurd. Het enkele feit dat de woning verhuurd is, maakt niet dat een belanghebbende niet (redelijkerwijs) over de woning kon beschikken.
https://www.gripopparticipatiewet.nl/jurisprudentie/uitspraak/81322

Managementrapportage Q3 2019

Managementrapportage Q2 2019

Integrale (kostendekkende) uurtarieven 2020

Uurtarieven

Deze (kostendekkende) uurtarieven zijn integraal en opgebouwd uit de begrote directe salariskosten gebaseerd op de maximum trede van de desbetreffende functieschaal en de overhead (o.a. overige personele kosten zoals opleidingskosten, sectorondersteuning en sectormanagement, diverse materiële afdelingskosten zoals automatiseringskosten). De uurtarieven zijn gekoppeld aan de functieschaal van de medewerkers die worden ingezet voor de externe dienstverleningsopdracht of externe detachering.

Dienstverlening

Voorbeeld: een medewerker in functieschaal 9 wordt voor een x-aantal uren ingezet bij een andere gemeente. In dit voorbeeld dient voor de externe dienstverlening een uurtarief van € 81,- excl. btw (kolom C in het onderstaande PDF bestand) te worden doorberekend aan de externe partij. Door deze integrale uurtarieven te hanteren, voldoet de gemeente Leeuwarden aan de Wet Markt en Overheid (van kracht sinds 1-7-2012) en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (van kracht sinds 1-1-2016) en realiseren we uniformiteit in de gehanteerde uurtarieven voor de externe dienstverlening en externe detachering.

 

Meld een vermoeden app

Op 26 september 2019. hebben we de startbijeenkomst van de Meld een vermoeden app gehad – hier waren meerdere personen van jullie bij aanwezig/namens jullie teams aanwezig. Door andere drukte kom ik nu pas toe aan het verzenden van de benodigde stukken om degenen die er niet bij waren nadere uitleg te geven over de app de installatie ervan en mogelijke vragen op te helderen. Zoals ik al eerder heb aangegeven, heeft de burgemeester toegezegd dat wij als gemeente Leeuwarden deze app als  pilot gebruiken voor de drie noordelijke provincies. Bij goede resultaten, zal de app ook aan de andere gemeenten worden aangeboden. Vandaar dat het belangrijk is dat we ons hiervoor inzetten en hopen wij op jullie scherpe blik om signalen van ondermijning bij ons te melden.

 In bijlage bij deze e-mail treffen jullie drie documenten aan:

  1. De presentatie van 26 september over de signalen die we als gemeente wensen te ontvangen;
  2. De handleiding om de app te installeren en gebruiken (voor zij die dit nog niet hebben gedaan); en
  3. Een document met frequent asked questions (FAQ’s).

“Bescherming van de melder”

Ik heb van enkelen van jullie te horen gekregen dat er toch enige angst zit in het melden, omdat dit onder vermelding van je naam moet gebeuren. Dit gevoel wil ik graag bij jullie wegnemen. Alleen de 5 personen die toegang hebben tot het goed beveiligde “dashboard” waar de meldingen binnenkomen (Claire de Jong, Erik Verdoorn, Alja Silvius, Anna Posthuma en ondergetekende) zien jouw naam. Dit is noodzakelijk om jou als melder van een terugkoppeling te voorzien. In het vervolgtraject (bijv. handhavingsacties) zal nooit de naam van de melder genoemd worden in geen van de stukken.

En hoe nu verder?

Komende weken zal ik bij jullie managers/teamleiders informeren of alles qua installatie gelukt is en of er nog vragen zijn die beantwoord moeten worden. Indien gewenst, kan ik ook nog langskomen (bij bijv. een teamoverleg) om tekst en uitleg te geven of de pp presentatie nogmaals te geven. Mij direct mailen/bellen met vragen mag natuurlijk ook!

Reinier Kwast

 

 

Drukwerk

Type: EA5
Formaat: 22 x 15,6 cm
Uitvoering: blanco

Type: EA5
Formaat: 22 x 15,6 cm
Uitvoering: antwoordnummer

Type: C5
Formaat: 22,9 x 16,5 cm
Uitvoering: blanco

Type: C5
Formaat: 22,9 x 16,5 cm
Uitvoering: met venster

Type: C4
Formaat: 22,9 x 32,4 cm
Uitvoering: blanco

Type: C4
Formaat: 22,9 x 32,4 cm
Uitvoering: met venster

Type: visitekaartjes
Drukbestand met snijlijnen.
Voor wijzigingen neem contact op met jolande@twirre.nl

PTO Noardeast en Dantumadiel 8-10-12019

Presentatie kennissessie ‘Wetenschap en taboedoorbreking’

Taboe van schulden: online klanten service als oplossing?