TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Inhoud

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De tegemoetkoming kan ook in de vorm van een lening worden verstrekt. TONK is geen inkomensondersteuning. De hoogte van TONK uitkering hangt af van je situatie. De gemeente kijkt onder andere naar de hoogte van je (woon)kosten, je inkomen op dit moment en welk deel van de kosten je nog zelf kunt betalen.

Doelgroep

De tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens:

 • die als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
 • die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen betalen,
 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

Status Regeling

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen. Zij kunnen zelf beleidsregels voor TONK opstellen op basis van de participatiewet. Naar verwachting gaan de TONK-loketten vanaf 1 maart open.

Voorwaarden

Gemeentes controleren of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft:

 • Vaste lasten kunnen niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald worden.
 • Bij vermogen wordt alleen gekeken naar het direct beschikbaar privévermogen en niet naar vermogen uit onderneming. Direct beschikbaar privévermogen is: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
 • Gemeenten mogen een vermogensgrens vast stellen. Dit kan per gemeente verschillen.
 • TONK is bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar.

Veel gestelde vragen

De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Gemeentes voeren de regeling uit en kunnen TONK met terugwerkende kracht toekennen.

Als je geen aanspraak kunt maken op andere regelingen, maar je kosten niet meer kunt betalen is TONK inderdaad een optie. Ook als je wél TOZO ontvangt kun je in aanmerking komen. TONK is bedoeld als aanvulling.

TONK valt net als TOZO onder sociale bijstand en kan niet toegekend worden als je buiten Nederland woont.

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken gemeenten onder andere naar :

 • hoogte van uw noodzakelijke (woon)kosten;
 • uw inkomen op dit moment;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mag de gemeente ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

 • U heeft verlies aan inkomen door de coronamaatregelen;
 • U bent ouder dan 18 jaar;
 • U kunt uw vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en/of uw makkelijk uit vermogen te maken gelden betalen.