Stoppende ondernemer

Zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, kunnen een aanvullende uitkering krijgen tot het toepasselijke bijstandsniveau. Hiermee kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien tijdens de beëindigingsperiode. BZF kan meer informatie geven over de maximale duur en de voorwaarden van deze uitkering.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan contact op met BZF via telefoonnummer 14058 of via het contactformulier.