Perspectief ondernemers na 1 oktober

De financiële ondersteuning vanuit Tozo 2 loopt af op 1 oktober. Inmiddels kunnen steeds meer ondernemers hun werkzaamheden weer oppakken. Echter de kans is reëel dat ook na Tozo 2 niet alle ondernemers in staat zijn om hun bedrijf (volledig) uit te oefenen. De vraag is hoe ondernemers verder moeten nu de coronamaatregelen afnemen, maar niet geheel verdwijnen. Om deze vraag te beantwoorden heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de belangenorganisatie FNV Zelfstandigen, PZO, ONL, ZZP Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland het initiatief genomen om je te vragen hoe je werksituatie er voor staat op 1 oktober 2020.

Vragenlijst

Om op deze vraag een antwoord te krijgen hebben zij je hulp nodig. Middels een vragenlijst willen zij achterhalen hoe het je is vergaan, hoe het nu met je gaat en wat je verwacht voor de toekomst. En daarbij de belangrijkste vraag, wat heb je nodig om (weer) in je eigen inkomen te kunnen voorzien?  Zij vragen je om hen te helpen door middel de onderstaande vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is anoniem en het invullen kost ongeveer 5 minuten. Klik hier om de vragenlijst in te vullen.