Oudere ondernemer

Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf

Zelfstandigen van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf, maar die het bedrijf wel willen voortzetten,  kunnen een periodieke uitkering krijgen tot het toepasselijke bijstandsniveau. De zelfstandige moet dan voorafgaande aan de aanvraag minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep hebben uitgeoefend. Er zijn meer voorwaarden verbonden aan de inkomenssteun voor deze groep.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regeling? Neem dan contact op met BZF via telefoonnummer 14058 of via het contactformulier.