Ondersteuning voor ondernemers in het 4e kwartaal van 2021

Als ondernemer kunt u ook na de coronacrisis een onzekere tijd doormaken. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat voor u de zaken goed gaan en problemen zijn opgelost. Per 1 oktober 2021 stoppen de Tozo, de TONK en andere regelingen uit het noodpakket. Misschien is dit voor u te vroeg en heeft u ook na 30 september nog (financiële) ondersteuning nodig. Bureau Zelfstandigen Fryslân kan u helpen! Wij kunnen u helpen met inkomensondersteuning en u kunt bij ons een bedrijfskrediet aanvragen.

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Voor ondernemers die tijdelijk financiële hulp nodig hebben is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of bedrijfskapitaal.

Voor ondernemers die tijdelijk financiële hulp nodig hebben is er het Bbz. Dit is bijstand voor zelfstandigen in de vorm van een uitkering of bedrijfskapitaal. In het 4e kwartaal van 2021 geldt een aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in oktober, november of december een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Heeft u vóór 1 oktober al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone voorwaarden gelden.
Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt direct toegekend als gift (een uitkering ‘om niet’).

1. Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 voor 1, 2 of maximaal 3 maanden aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • In oktober kunt u een uitkering aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In november kunt u aanvragen voor oktober, november en/of december;
 • In december (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor november en/of december.

Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

2. Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie.
U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekenen wij per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen.
Voor het Bbz in 2022 geldt dat uw inkomen van het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

3. Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de maanden oktober t/m december telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u vanaf januari 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaan wij een vermogenstoets doen. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:

 • of u recht heeft op een uitkering, en
 • of u deze als lening krijgt of als gift.

4. De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering in de maanden oktober t/m december als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering bekijken wij of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz nog niet genoeg kunt verdienen om:

 • van te leven; en
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten; en
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen.

Was u al ondernemer vóór de coronacrisis? Dan kan de gemeente bekijken of uw bedrijf in 2019 levensvatbaar was.

Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op een Bbz-uitkering? Kijk dan op www.KrijgikBbz.nl.
Heeft u waarschijnlijk geen recht op een Bbz-uitkering, maar heeft u wél hulp nodig? Neem contact met ons op. We bespreken graag met u eventuele andere mogelijkheden om u te helpen.

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw onderneming of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt ondernemers verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching, verschillende cursussen of begeleiding naar ander werk. U kunt hier gebruik van maken. Kijk hiervoor op www.bzf.nu