Kwijtschelding gemeentelijke heffingen voor ondernemers

Lukt het niet de gemeentelijke belasting te betalen? Dan kun je in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen van je gemeente.

Je gemeente beoordeelt of je in aanmerking komt aan de hand van je inkomen, vermogen en uitgaven. Het gaat alleen om belastingen die geen relatie hebben met je onderneming of het beroep dat je uitoefent.

Voorbeelden van gemeentelijke belastingen:

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • hondenbelasting
  • onroerendezaakbelasting (eigenarendeel woning).

Het inkomen van jou als ondernemer is niet altijd direct duidelijk. Je krijgt daarom vaak eerst uitstel van betaling. Als je inkomen bekend is wordt je aanvraag voor kwijtschelding beoordeeld.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je bent een kleine zelfstandige ondernemer.
  • Je hebt een inkomen op of onder bijstandsniveau.
  • Je hebt onvoldoende eigen vermogen.

Hoe kunt u aanvragen?

Je vraagt kwijtschelding aan bij je woon gemeente, we hebben de linken hiernaast al voor je neergezet.


Meer informatie? Zie ook Schuldhulp