Contactformulier – kwijtschelding renteberekening

Kwijtschelding

 • Dit nummer staat vermeld achter "Kenmerk" in de uitnodigingsbrief waarin je wordt gevraagd om informatie mbt het keuzejaar of rentecompensatie op te sturen.
 • Jaarcijfers:

  Jaarcijfers van het boekjaar van je keuze. Jaarcijfers bestaan altijd uit de Balans en de Winst- en verliesrekening.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: doc, docx, xls, xlsx, jpeg, pdf.
 • Overige inkomsten:

  Loon specificaties van jou en eventueel je partner
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: doc, docx, xls, xlsx, jpeg, pdf.
 • Kosten eigen woning:

  Als je (gezamenlijk) eigenaar bent van een eigen woning. Verzamel dan de gegevens van, de betaalde hypotheekrente, aanslag OZB en rioolheffing eigenaar, aanslag waterschapslasten, premie overlijdensrisicoverzekering ivm eigen woning, premie opstalverzekering.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: doc, docx, xls, xlsx, jpeg, pdf.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

  Wanneer je een arbeidsongeschiktheidspolis hebt afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij ontvang je daar periodiek een rekening van. Stuur de facturen van het jaar van jouw keuze mee.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: doc, docx, xls, xlsx, jpeg, pdf.