Ik heb uitstel van aangifte Inkomsten Belasting gekregen. Kan ik nu ook BZF later van informatie voorzien?

U bent hier:

Nee. De wet Inkomstenbelasting en het Bbz zijn verschillend en kennen verschillende termijnen voor informatie verstrekking. Het Bbz biedt geen mogelijkheid tot uitstel van de informatie verplichting. De termijn is uiterlijk tot 1 juli. U wordt ieder jaar middels een brief ruim voor het verstrijken van deze termijn verzocht informatie aan ons te verstrekken. In deze brief staat duidelijk vermeld welke gegevens moeten worden aangeleverd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de gevraagde informatie. Geef dus bij uw boekhouder of accountant door welke verplichting u bent aangegaan en welke consequenties dit met zich meebrengt.

Geplaatst in Administratieve afhandeling.