Ik heb een brief ontvangen om informatie op te sturen. Waarom moet dat?

U bent hier:

Als u een uitkering levensonderhoud vanuit het Bbz heeft ontvangen wordt jaarlijks vastgesteld of u te veel of te weinig uitkering heeft ontvangen. Dit heet “definitief vaststellen” en gebeurt altijd achteraf. Voor de berekening hiervan heeft BZF de resultaten uit uw bedrijf nodig, de aangifte inkomsten belasting en een jaaropgave van eventuele andere inkomsten van u en uw partner.

Deze informatieverstrekking is een verplichting die ontstaat bij het verkrijgen van een Bbz uitkering levensonderhoud.

Geplaatst in Administratieve afhandeling.