Jaaropgave Tozo

Ik heb een jaaropgave 2020 voor Tozo ontvangen. Wat staat er in?

In deze opgave staat:
- het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
- het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
- ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar ‘m goed.

 

In de begeleidende brief bij de jaaropgave staat dat ik te veel Tozo-uitkering heb ontvangen.

Dit is alleen mogelijk als u een partner heeft en deze in 2020 óók in loondienst werkte. Door de manier waarop de gemeente de loonheffing moet berekenen op de Tozo uitkering heeft u voor de Belastingdienst te veel Tozo uitkering ontvangen. Dit betekent niet dat wij (een gedeelte) van uw Tozo uitkering gaan terugvorderen. Lees hierover ook de pagina Fiscale gevolgen Tozo.

 

Het bedrag op de jaaropgave is hoger dan wat ik ontving. Hoe kan dat?

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving. Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft de gemeente al afgedragen aan de Belastingdienst. De gemeente is wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is. Leest u goed de achterkant van de opgave door.

 

Ik heb een deel van mijn uitkering terugbetaald, maar dit zie ik niet terug op de jaaropgave. Hoe kan dat?

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt. Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

 

Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave Tozo ontvangen?

Als u gehuwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

 

Waarom ontvang ik een jaaropgave Tozo?

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven. Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

 

Waar moet ik de inkomensondersteuning aangeven in de aangifte inkomstenbelasting 2020?

Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ Uit de lijst die dan volgt kiest u ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daar staat de hoogte en de ingehouden loonheffing. Controleer ze goed. Gebruik hiervoor uw jaaropgave. De Tozo-uitkering is geen omzet uit onderneming. U moet de uitkering daarom apart opgeven.

 

Heeft de inkomensondersteuning invloed op mijn belastingaanslag?

Dat kan. Houd er rekening mee dat u misschien belasting moet (na)betalen. Wij adviseren u een bedrag opzij te zetten voor een eventuele (na)betaling. Had u in 2020 naast uw Tozo-uitkering ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte? Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht. Dit komt doordat u over uw totale inkomen in 2020 te weinig loonbelasting heeft betaald. Dit geldt zeker als u een Tozo 1-uitkering ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten werd toen geen rekening gehouden.

 

Ik heb een jaaropgave 2020 voor Tozo ontvangen. Wat staat er in?

In deze opgave staat:
- het bedrag van de ontvangen bruto-uitkering Tozo
- het bedrag van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet dat we hebben afgedragen
- ja/nee of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentagetarief)

De informatie uit uw jaaropgave geeft de gemeente door aan de Belastingdienst. U ontvangt deze jaaropgave eenmalig op papier. Bewaar ‘m goed.

Dit is alleen mogelijk als u een partner heeft en deze in 2020 óók in loondienst werkte. Door de manier waarop de gemeente de loonheffing moet berekenen op de Tozo uitkering heeft u voor de Belastingdienst te veel Tozo uitkering ontvangen. Dit betekent niet dat wij (een gedeelte) van uw Tozo uitkering gaan terugvorderen. Lees hierover ook de pagina Fiscale gevolgen Tozo.

De uitkering die u ontving was een netto bedrag. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving. Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft de gemeente al afgedragen aan de Belastingdienst. De gemeente is wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is. Leest u goed de achterkant van de opgave door.

Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020. Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt. Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u in 2022.

Als u gehuwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag in 2020. U moet bij de belastingaangifte over 2020 de gegevens van uw jaaropgave opgeven. Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch al in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan staan de bedragen automatisch in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ Uit de lijst die dan volgt kiest u ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daar staat de hoogte en de ingehouden loonheffing. Controleer ze goed. Gebruik hiervoor uw jaaropgave. De Tozo-uitkering is geen omzet uit onderneming. U moet de uitkering daarom apart opgeven.

Dat kan. Houd er rekening mee dat u misschien belasting moet (na)betalen. Wij adviseren u een bedrag opzij te zetten voor een eventuele (na)betaling. Had u in 2020 naast uw Tozo-uitkering ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte? Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht. Dit komt doordat u over uw totale inkomen in 2020 te weinig loonbelasting heeft betaald. Dit geldt zeker als u een Tozo 1-uitkering ontving en uw partner toen in loondienst werkte. Met zijn of haar inkomsten werd toen geen rekening gehouden.