Inkomen en vermogen

Vermogen

Vermogen staat een uitkering of krediet via Bureau Zelfstandigen Fryslân niet in de weg. Maar als u door uw eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten, gaat dit voor.
Er zijn grenzen aan uw vermogen die bepalen dat bijstand als een lening wordt verstrekt of dat u de bijstand mogelijk niet hoeft terug te betalen* .
De bedragen van de vermogensgrenzen worden elk half jaar opnieuw vastgesteld, maar zijn ongeveer:
Bij een eigen vermogen van meer dan € 192.172,- bestaat de bijstand altijd uit een lening.
Tot een eigen vermogen van ongeveer € 45.728,- kan het zijn dat u de bijstand niet hoeft terug te betalen.
Tussen deze beide grenzen, kan het zijn dat u de bijstand niet hoeft terug te betalen*, als het eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen. Is dit meer dan 30% dan is de bijstand altijd een lening. Het totale vermogen bestaat uit al uw bezittingen.
Ontvangt u een uitkering in het kader van de "oudere zelfstandigen" regeling dan is de vermogensgrens € 134.521,-. Boven deze grens is de bijstand altijd een lening. Onder deze grens kan het zijn dat u de bijstand niet hoeft terug te betalen*.
* Afhankelijk van de behaalde bedrijfsresultaten wordt na afloop van het boekjaar bepaald of u de uitkering wel of niet terug moet betalen. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

Vaststelling inkomen

Heeft u een uitkering via Bureau Zelfstandigen Fryslân ontvangen? Dan bepalen we na afloop van het boekjaar of u de uitkering wel of niet terug moet betalen. Hiervoor levert u de jaarcijfers en de belastingaangifte aan. De uitkering is altijd een aanvulling tot bijstandsniveau op uw inkomen en dat van uw eventuele partner of andere medebewoners. Als u meer inkomsten heeft gehad dan het bijstandsniveau moet u dit deel terug betalen. Als u minder inkomsten heeft gehad, onder bijstandsniveau, dan krijgt u een nabetaling. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.