Inkomen en vermogen

Een bedrijfsfinanciering of het ontvangen van een inkomensondersteuning voor ondernemers vergt maatwerk. Bureau Zelfstandigen Fryslân werkt rechtstreeks voor de gemeente van jouw Friese woonplaats. Geen tussenkomst van derde commerciële partijen! Regionaal vertrouwd dus!

Vermogen

Vermogen staat een uitkering of krediet via Bureau Zelfstandigen Fryslân niet in de weg. Maar als je vanwege de hoogte van je eigen vermogen een lening bij een bank kunt afsluiten, gaat dit voor.
Er zijn grenzen aan je vermogen die bepalen of de uitkering die je ontvangt op grond van de Bbz2004 als een lening wordt verstrekt of dat je de bijstand mogelijk niet hoeft terug te betalen*.

De bedragen van de vermogensgrenzen worden elk half jaar opnieuw vastgesteld, maar zijn ongeveer:

  • Bij een eigen vermogen van meer dan € 192.172,- bestaat de bijstand altijd uit een lening.
  • Tot een eigen vermogen van ongeveer € 45.728,- kan het zijn dat je de bijstand niet hoeft terug te betalen.
  • Tussen deze beide grenzen, kan het zijn dat je de bijstand niet hoeft terug te betalen*, als het eigen vermogen minder is dan 30% van het totale vermogen. Is dit meer dan 30% dan is de bijstand altijd een lening. Het totale vermogen bestaat uit al je bezittingen.

Ontvangt je een uitkering in het kader van de "oudere zelfstandigen" regeling dan is de vermogensgrens € 134.521,-. Boven deze grens is de bijstand altijd een lening. Onder deze grens kan het zijn dat je de bijstand niet hoeft terug te betalen*.
* Afhankelijk van de behaalde bedrijfsresultaten wordt na afloop van het boekjaar bepaald of u de uitkering wel of niet terug moet betalen. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

Vaststelling inkomen

Heb je een uitkering via Bureau Zelfstandigen Fryslân ontvangen? Dan bepalen we na afloop van het boekjaar of je de uitkering wel of niet terug moet betalen. Hiervoor lever je de jaarcijfers en de belastingaangifte aan. De uitkering is altijd een aanvulling tot bijstandsniveau op je inkomen en dat van je eventuele partner of andere medebewoners. Als je meer inkomsten hebt gehad dan het bijstandsniveau moet je dit deel terug betalen. Als je minder inkomsten hebt gehad, onder bijstandsniveau, dan ontvang je een nabetaling. De berekening van het inkomen noemen wij de definitieve vaststelling.

Meer informatie? Zie ook! Kom uit je schuld

Download hier je folder