Zoek in de veel gestelde vragen

Zzp’er inhuren

You are here:
< All Topics

Zzp'er inhuren

KVK

Als u zzp'ers wilt inhuren, moet u letten op onder andere modelovereenkomsten, vormen van inhuur en arbeidsomstandigheden. Op deze pagina leest u meer.

Als u een zzp'er wilt inhuren moet u nagaan of er geen sprake is van loondienst. Samen legt u afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Ook moet u rekening houden met ketenaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden. Op deze pagina leest u wat u moet weten en kunt doen.

Check of er sprake is van loondienst

Als u een zzp’er als zelfstandige inhuurt, moet u controleren of er geen sprake is van loondienst. Zo kunt u schijnzelfstandigheid voorkomen. Als er wel sprake is van loondienst, dan moet u loonbelasting en sociale premies betalen.

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Voor het inhuren van zelfstandigen gelden regels. Om deze regels duidelijker te maken is het kabinet gestart met de pilot Webmodule Beoordelings Arbeidsrelatie. Deze webmodule geeft met een anonieme vragenlijst inzicht in het soort arbeidsrelatie dat u heeft met uw opdrachtnemer. Ook ziet u wat belangrijk is wanneer u een opdracht buiten dienstbetrekking laat uitvoeren.

Leg samen afspraken over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden vast in een contract. Ook kunt u afspreken dat een zzp'er voor zijn eigen laptop en schrijfmateriaal zorgt. Daarnaast kunt u afspraken maken over verzekeringen en aansprakelijkheid. De wet stelt dat:

1. de voorwaarden niet onredelijk mogen zijn

2. u de algemene voorwaarden moet kunnen lezen voordat u definitief beslist met de zzp'er in zee te gaan

Arbeidsomstandigheden

Een zzp'er heeft recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw werknemers. Dat betekent dat wanneer de zzp'er de werkzaamheden binnen uw kantoor uitvoert, u moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op klachten en controle van de Inspectie SZW.

Een buitenlandse zzp'er inhuren

Als u op zoek gaat naar een zzp'er in het buitenland bent u verplicht eerst te werven in de EU of EER. Als u niemand kunt vinden, mag u daarbuiten kijken.

Vormen van inhuren

U kunt een zzp'er op 3 manieren inhuren:

  • rechtstreeks: u huurt een zzp'er zonder tussenkomst van een andere partij in. Let op dat u controleert of er een modelovereenkomst beschikbaar is.
  • intermediair: dit kan een uitzendbureau of detacheringsbureau zijn. Deze huurt een zzp'er in en verhuurt hem door aan u. De zzp'er factureert aan de intermediair.
  • payrollbedrijf: met payrolling staat de zzp'er op de loonlijst van het payrollbureau. Die neemt de hele administratie voor u uit handen.

Let op ketenaansprakelijkheid

Denk er bij de inhuur van een zzp'er via een uitzendbureau en payrolling aan dat u moet letten op ketenaansprakelijkheid, als werknemers van de zzp'er de klus gaan doen.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl