Zoek in de veel gestelde vragen

Wanneer kom ik voor de IOAZ in aanmerking?

You are here:
  • Main
  • IOAZ
  • Wanneer kom ik voor de IOAZ in aanmerking?
< All Topics

U kunt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen als u een oudere zelfstandige bent. Daarnaast gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

  • U bent op het moment dat u stopt met uw bedrijf of zelfstandig beroep tussen de 55 en uw pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw bedrijf is in Nederland rechtmatig gevestigd en u voldoet urencriterium van de Wet op de Inkomstenbelasting (1225 uur)
  • U hebt de laatste drie jaar als zelfstandige gewerkt. De zeven jaar daarvóór hebt u óf bij een werkgever óf als zelfstandige gewerkt.
  • Uw inkomen moet de laatste drie jaar gemiddeld minder zijn geweest dan € 25.380 bruto per jaar. Het gaat hierbij om winst uit uw bedrijf en uw andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW- of Waz-uitkering. De inkomsten van uw partner tellen niet mee. Maar als uw partner meewerkt in uw bedrijf, dan tellen de meewerkvergoeding en het winstaandeel van uw partner wel mee. Inkomsten van thuiswonende meerderjarige kinderen of inwonende (schoon)ouders tellen niet mee bij een IOAZ-uitkering, ook niet als zij meewerken in het bedrijf.
  • De verwachting is dat uw inkomen nu en in de toekomst onder de € 26.586,00 zal blijven.
  • U moet uw bedrijf of zelfstandig beroep binnen anderhalf jaar na de aanvraagdatum van de IOAZ-uitkering beëindigen.

U en uw partner mogen vermogen hebben. Vermogen is het totaal van uw bezittingen, zoals spaargeld, een eigen bedrijfspand, een auto en sieraden, verminderd met de schulden die u moet aflossen. Als de waarde van uw vermogen minder is dan € 134.521,00 wordt dit vermogen vrijgelaten. Hebt u meer vermogen, dan wordt 3% van het meerdere jaarlijks beschouwd als inkomen en op uw uitkering in mindering gebracht.
Hebt u een aanvullende pensioenvoorziening? Dan geldt een extra vrijlating van maximaal € 127.820,00, art 5 lid 1, onderdeel d.  Dit vermogen hoeft niet op een aparte bankrekening te staan, maar mag ook in uw bedrijf of huis zitten, bijvoorbeeld in de boerderij.

 

Alle genoemde bedragen per 1 juli 2019.