Waar kan ik een aanvraag indienen?

BZF verzorgt de aanvragen van alle Friese gemeenten, behalve voor Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf. Woont u in één van beide gemeenten? Meldt u zich dan daar.

Geplaatst in Algemene regels TOZO regeling.