Zoek in de veel gestelde vragen

Waar kan ik de gegevens tbv het keuzejaar en rentecompensatie naar toe sturen?

You are here:
< All Topics

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. het keuzejaar en rentecompensatie aan ons toezenden.

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/kwijtschelding

 

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden