Waar kan ik de gegevens tbv het keuzejaar en rentecompensatie naar toe sturen?

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. het keuzejaar en rentecompensatie aan ons toezenden.

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/kwijtschelding

 

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

 

Geplaatst in Administratieve afhandeling.