Het voorschot / uitkering van € 1.500 (of € 1.000) per maand is niet voldoende voor ons/mij. Wat kan ik doen ?

Wij adviseren je contact op te nemen met je bank/verhuurder/leverancier om regelingen te treffen over rente/aflossing (ook privé hypotheek), huur en andere betalingsregelingen. Hiermee kun je wellicht je lasten verlagen. Het bedrag van € 1.500 / € 1.000 is gebaseerd op de bijstandsuitkeringen en kan niet worden verhoogd.

Telt dit TOZO inkomen mee voor het bepalen van toeslagen?

Ja, de uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Wij hebben al twee aanvragen gedaan en waarschijnlijk maar recht op één uitkering.

Er is maar één uitkering van maximaal € 1.500 euro mogelijk per gezin. We verzoeken je een mail te sturen naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp het BSN nummer van de persoon wiens aanvraag komt te vervallen. Wij zullen deze dan verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit door te geven. Mochten we al een voorschot hebben uitgekeerd, dan zullen we dit verrekenen.

Mijn partner heeft een inkomen. Kom ik daarom wel in aanmerking voor een Bbz uitkering?

Voor het vaststellen van een bijstandsuitkering wordt altijd gekeken wat het gezamenlijke inkomen is van partners. Wanneer je partner een eigen inkomen heeft uit loondienst en dit inkomen is hoger dan jullie bijstandsnorm, dan kom je in principe niet in aanmerking voor een Bbz uitkering.

Immers het betreft een bijstandsuitkering en het bedrijf is in dit geval niet perse nodig om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Betaaldata 2019 uitkeringen

Wanneer moet ik IOAZ aanvragen?

Het is belangrijk dat u een IOAZ-uitkering aanvraagt voordat u het eigen bedrijf of zelfstandig beroep stopt of overdraagt. Na uw aanvraag wordt namelijk bekeken of u voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het recht op een uitkering. Als u uw bedrijf of beroep al hebt beëindigd voordat u de aanvraag doet, komt u niet meer in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

U moet vanaf het moment van aanvraag binnen anderhalf jaar met uw bedrijf of beroep stoppen. U mag de uitkering zelfs aanvragen op een moment dat u (nog) niet in aanmerking komt voor een uitkering. Bijvoorbeeld omdat:

  • u nog geen 55 jaar oud bent. U moet uw bedrijf of beroep stoppen nadat u 55 jaar oud bent geworden, maar altijd binnen anderhalf jaar na uw aanvraag;
  • uw partner voldoende inkomsten heeft. Wanneer u verwacht dat de inkomsten van uw partner wegvallen, is het verstandig de uitkering vast aan te vragen. U hebt dan op het moment dat die inkomsten wegvallen alsnog recht op een IOAZ-uitkering.

Hebt u in de periode dat u uw bedrijf afbouwt niet voldoende inkomsten om van te leven? Dan kunt u een aanvullende bijstandsuitkering voor zelfstandigen aanvragen.

Voorbeeld
Meneer Plantinga is 56 jaar en heeft al 20 jaar een groentenzaak. Zijn vrouw werkt als verkoopster mee in het bedrijf. Door uitbreiding van de groentenafdeling in de supermarkt in het dorp gaat het de laatste tijd slecht. Meneer Plantinga maakt verlies en moet de zaak sluiten. Hij hoopt dat een andere ondernemer zijn zaak wil overnemen en wil daarom niet onmiddellijk de deuren sluiten. Wanneer het bedrijf sluit, raakt ook mevrouw Plantinga haar werk kwijt. Meneer Plantinga vraagt alvast een IOAZ-uitkering aan.
Hij heeft nu maximaal anderhalf jaar de tijd om uit de groentenzaak te stappen. In de tussentijd kan hij als beëindigende zelfstandige een Bbz-uitkering aanvragen. Na beëindiging van het bedrijf komt de IOAZ-uitkering in de plaats van de Bbz-uitkering.

Wanneer kom ik voor de IOAZ in aanmerking?

U kunt voor een IOAZ-uitkering in aanmerking komen als u een oudere zelfstandige bent. Daarnaast gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

  • U bent op het moment dat u stopt met uw bedrijf of zelfstandig beroep tussen de 55 en uw pensioengerechtigde leeftijd.
  • Uw bedrijf is in Nederland rechtmatig gevestigd en u voldoet urencriterium van de Wet op de Inkomstenbelasting (1225 uur)
  • U hebt de laatste drie jaar als zelfstandige gewerkt. De zeven jaar daarvóór hebt u óf bij een werkgever óf als zelfstandige gewerkt.
  • Uw inkomen moet de laatste drie jaar gemiddeld minder zijn geweest dan € 25.380 bruto per jaar. Het gaat hierbij om winst uit uw bedrijf en uw andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW- of Waz-uitkering. De inkomsten van uw partner tellen niet mee. Maar als uw partner meewerkt in uw bedrijf, dan tellen de meewerkvergoeding en het winstaandeel van uw partner wel mee. Inkomsten van thuiswonende meerderjarige kinderen of inwonende (schoon)ouders tellen niet mee bij een IOAZ-uitkering, ook niet als zij meewerken in het bedrijf.
  • De verwachting is dat uw inkomen nu en in de toekomst onder de € 26.586,00 zal blijven.
  • U moet uw bedrijf of zelfstandig beroep binnen anderhalf jaar na de aanvraagdatum van de IOAZ-uitkering beëindigen.

U en uw partner mogen vermogen hebben. Vermogen is het totaal van uw bezittingen, zoals spaargeld, een eigen bedrijfspand, een auto en sieraden, verminderd met de schulden die u moet aflossen. Als de waarde van uw vermogen minder is dan € 134.521,00 wordt dit vermogen vrijgelaten. Hebt u meer vermogen, dan wordt 3% van het meerdere jaarlijks beschouwd als inkomen en op uw uitkering in mindering gebracht.
Hebt u een aanvullende pensioenvoorziening? Dan geldt een extra vrijlating van maximaal € 127.820,00, art 5 lid 1, onderdeel d.  Dit vermogen hoeft niet op een aparte bankrekening te staan, maar mag ook in uw bedrijf of huis zitten, bijvoorbeeld in de boerderij.

 

Alle genoemde bedragen per 1 juli 2019.

Wat houdt de wet IOAZ in?

Heeft u een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep, maar zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven? Moet u om die reden stoppen met uw bedrijf of beroep? Dan hoeft u niet altijd een bijstandsuitkering aan te vragen. Als u 55 jaar of ouder bent, komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Die naam dekt niet helemaal de lading. De wet geldt sinds 2006 alleen nog voor oudere zelfstandigen en niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

U moet een IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw bedrijf of zelfstandig beroep stopt. Maar de IOAZ-uitkering gaat pas in nadat u gestopt bent met uw zelfstandige activiteit.

Als u aan de voorwaarden voor de IOAZ voldoet, krijgt u een uitkering die uw inkomsten aanvult tot bijstandshoogte. Een verschil met de bijstand is dat u bij de IOAZ een veel groter vermogen mag bezitten. U hoeft (een groot deel van) het vermogen niet ‘op te eten’.