Kan ik de TOZO ook voor iemand anders aanvragen?

Nee, de TOZO-regeling is persoonsgebonden die kun je niet voor iemand anders kunt aanvragen.

Het voorschot / uitkering van € 1.500 (of € 1.000) per maand is niet voldoende voor ons/mij. Wat kan ik doen ?

Wij adviseren je contact op te nemen met je bank/verhuurder/leverancier om regelingen te treffen over rente/aflossing (ook privé hypotheek), huur en andere betalingsregelingen. Hiermee kun je wellicht je lasten verlagen. Het bedrag van € 1.500 / € 1.000 is gebaseerd op de bijstandsuitkeringen en kan niet worden verhoogd.

Wat is de Tozo 3 regeling?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Bij de aanvraag voor Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober in te voeren. Het kabinet treedt in overleg met VNG, Divosa en gemeenten over mogelijke invoering van een vermogenstoets op een later moment. Hierover volgt meer informatie. U kunt de Tozo 3 uitkering waarschijnlijk pas later dan 1 oktober 2020 aanvragen (met terugwerkende kracht). Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het aanvragen van de Tozo 3 uitkering.

 

Geldt de regeling alleen maar voor Zzp’ers?

Nee, de Tozo-regeling geldt niet alleen voor ZZP-ers, maar ook voor zelfstandig ondernemers met personeel.

Telt dit TOZO inkomen mee voor het bepalen van toeslagen?

Ja, de uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Wat is de looptijd van de lening en wanneer moet ik beginnen met aflossen?

De looptijd is drie jaar vanaf het moment van verstrekking en de eerste aflossing begint in januari 2021.

Wij hebben al twee aanvragen gedaan en waarschijnlijk maar recht op één uitkering.

Er is maar één uitkering van maximaal € 1.500 euro mogelijk per gezin. We verzoeken je een mail te sturen naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp het BSN nummer van de persoon wiens aanvraag komt te vervallen. Wij zullen deze dan verwijderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dit door te geven. Mochten we al een voorschot hebben uitgekeerd, dan zullen we dit verrekenen.

Ik heb de aanvraag ingediend. Hoe kan ik een wijziging / aanvullende info doorgeven?

Stuur de gegevens / bewijsstukken als bijlage in een mail naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp je BSN.

De echtscheiding is formeel uitgesproken en ik moet gegevens van mijn ex-partner invullen.

In het invulveld “toelichting” de situatie vermelden en de aanvraag indienen. Bij het beoordelen van de uitkering wordt hier naar gekeken en het recht vastgesteld.

Hoe kan ik mijn aanvraag intrekken?

Stuur een mail naar info@bureauzelfstandigenfryslan.nl met in het onderwerp je BSN-nr.