Starten vanuit een WW-uitkering

Eigen bedrijf starten vanuit de WW

UWVCentraal Bureau voor de StatistiekKVK

U wilt een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering? Dit kan onder meer via een startperiode met behoud van uw WW-uitkering. Lees hier uw opties.

Als u erover denkt om vanuit een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten, dan heeft u verschillende mogelijkheden. Voordat u start met uw eigen bedrijf zijn er een aantal zaken die handig zijn om te weten of regelen.

Onderzoek of ondernemen bij u past

Het is verstandig te onderzoeken of ondernemen bij u past. Voordat u begint, bespreekt u uw plannen in ieder geval met UWV. U kunt zich op het ondernemerschap voorbereiden met de online-training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. U ontvangt een certificaat als u de training heeft afgerond. En misschien komt u dan in aanmerking voor een onderzoeksperiode van 6 weken om uw idee verder uit te werken. Dit bespreekt u met de adviseur werk van UWV.

Bekijk op welke manier u een bedrijf kunt starten

Er zijn 3 manieren om vanuit de WW een onderneming te starten.

Met een startperiode

De startperiode duurt 26 weken. Tijdens deze periode hoeft u niet te solliciteren. U krijgt 29% minder WW-uitkering. Eventuele inkomsten die u verdient en de uren die u besteedt aan uw bedrijf verrekent UWV niet met uw WW-uitkering. U krijgt zo de ruimte om uw bedrijf op te bouwen.

Het is de bedoeling dat u na afloop van de startperiode voor uw volledige WW-uren aan het werk gaat in uw eigen bedrijf. U kunt alleen starten met een startperiode als u de online training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’ heeft gevolgd en toestemming heeft gekregen van UWV.

Zonder een startperiode (met urenkorting)

UWV berekent voor u een ‘fictief inkomen’ op basis van uw dagloon en de uren die u aan uw bedrijf besteedt. Het gaat hierbij ook om de uren die u aan uw administratie besteedt. Of bijvoorbeeld het werven van klanten. U geeft deze uren iedere maand door aan UWV. Gaat u meer uren werken? Dan wordt uw fictieve inkomen hoger. Uw WW-uitkering wordt daardoor blijvend lager en gaat niet omhoog als u tijdelijk minder uren werkt. U moet ook blijven solliciteren voor de uren die u nog aan WW-uitkering ontvangt.

Zonder WW-uitkering

U gaat werken in uw eigen bedrijf voor het volledig aantal uren waarvoor u WW-uitkering ontvangt en uw WW-uitlering stopt. Lukt het niet met uw bedrijf? Dan kunt u misschien weer een uitkering krijgen. Dit heet herleving van uw WW-uitkering. stopt omdat u gaat werken in uw eigen bedrijf voor het volledig aantal uren waarvoor u WW-uitkering ontving. Lukt het niet met uw bedrijf? Dan kunt misschien weer een WW-uitkering krijgen.

Lees meer over uw eigen bedrijf starten vanuit de WW op de website van UWV.

U werkte bij de overheid of in het onderwijs?

Werkte u in het onderwijs of bij de overheid voordat u werkloos werd? Dan vraagt UWV om een advies van uw ex-werkgever. Uw ex-werkgever is namelijk verantwoordelijk voor uw re-integratie. Dit advies is nodig als u in aanmerking wilt komen voor een onderzoeksperiode of startperiode.

Inschrijven bij de KVK en melden bij de Belastingdienst

Als u gaat starten als zelfstandige, dan moet u uw bedrijf bij de KVK inschrijven in het handelsregister. U kunt dit doen bij een KVK-kantoor bij u in de buurt. U wordt automatisch aangemeld bij de Belastingdienst. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Geef uw inkomsten op bij de Belastingdienst

U bent verplicht al uw inkomsten op te geven bij de Belastingdienst omdat u daar belasting over moet betalen. Als u recht heeft op een ondernemersaftrek, moet u ook alle uren die u aan uw bedrijf besteedt bijhouden voor de Belastingdienst.

Verzeker u tegen verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als u zonder of na de startperiode in uw eigen bedrijf gaat werken, bent u voor die uren niet automatisch verzekerd tegen het verlies van inkomen door ziekte of arbeidsongeschiktheid. U moet hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Als u met een startperiode begint, bent u tijdens die periode wel volledig verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bekijk ook de overige soorten verzekeringen die belangrijk zijn voor uw bedrijf.

Bekijk hoe anderen vanuit de WW zijn gestart

Video: Hoe start ik een bedrijf vanuit de WW? Deze ondernemers vertellen hoe zij het hebben aangepakt. 

Feiten en cijfers: wisseling arbeidspositie

De grafiek laat het aantal personen zien dat een kwartaal eerder geen betaald werk had, hiernaar zocht en direct daarvoor beschikbaar was (werkloze beroepsbevolking) en in het lopende kwartaal werkt als zelfstandige.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl

Geplaatst in Bedrijf starten.