Zoek in de veel gestelde vragen

Ik woon in het buitenland, maar heb mijn bedrijf in uw gemeente. Kom ik in aanmerking voor de Tozo regeling?

You are here:
< All Topics

Vraag: Ik woon in het buitenland, maar heb mijn bedrijf in uw gemeente. Kom ik in aanmerking voor de Tozo regeling?

Antwoord: De zelfstandige die in Nederland woont en buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent kan aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud, niet voor een bedrijfskrediet.  Grensoverschrijdende zelfstandigen - die in Nederland wonen - maar die in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk,  Zweden en Zwitserland een bedrijf voeren of een zelfstandig beroep  uitoefenen, komen onder de gestelde voorwaarden in aanmerking voor een overbrugging voor levensonderhoud. Net als de hier gevestigde ondernemers moeten ook deze ondernemers op 17 maart 2020 ingeschreven te staan in het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar register, of – indien in het land waarin het bedrijf of zelfstandig beroep is gevestigd geen verplichting tot inschrijving bestaat – op andere wijze aan te tonen dat hij op 17 maart 2020 in eigen bedrijf of zelfstandig beroep werkzaam was. Vanaf 8 mei kunnen deze zelfstandigen een aanvraag mogen indienen bij hun woongemeente