Zoek in de veel gestelde vragen

Ik heb uitstel van aangifte Inkomsten Belasting gekregen. Kan ik nu ook BZF later van informatie voorzien?

You are here:
< All Topics

Nee. De wet Inkomstenbelasting en het Bbz zijn verschillend en kennen verschillende termijnen voor informatie verstrekking. Het Bbz biedt geen mogelijkheid tot uitstel van de informatie verplichting. De termijn is uiterlijk tot 1 juli. U wordt ieder jaar middels een brief ruim voor het verstrijken van deze termijn verzocht informatie aan ons te verstrekken. In deze brief staat duidelijk vermeld welke gegevens moeten worden aangeleverd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de gevraagde informatie. Geef dus bij uw boekhouder of accountant door welke verplichting u bent aangegaan en welke consequenties dit met zich meebrengt.