Zoek in de veel gestelde vragen

Ik heb een brief ontvangen om informatie op te sturen. Waarom moet dat?

You are here:
< All Topics

Als je een uitkering levensonderhoud vanuit het Bbz heeft ontvangen wordt jaarlijks vastgesteld of je te veel of te weinig uitkering heeft ontvangen. Dit heet "definitief vaststellen" en gebeurt altijd achteraf. Voor de berekening hiervan heeft BZF de resultaten uit je bedrijf nodig, de aangifte inkomsten belasting en een jaaropgave van eventuele andere inkomsten van jou en je partner.

Deze informatieverstrekking is een verplichting die ontstaat bij het verkrijgen van een Bbz uitkering levensonderhoud.

Je kunt op een aantal manieren je gegevens t.b.v. de definitieve vaststelling aan ons toezenden.

Per post:
Bureau Zelfstandigen Fryslân
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Digitale verzending (aanbevolen):
https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/vaststelling/