Zoek in de veel gestelde vragen

Ik heb een ambtshalve vordering ontvangen, wat moet ik doen?

You are here:
  • Main
  • Incasso
  • Ik heb een ambtshalve vordering ontvangen, wat moet ik doen?
< All Topics

Een ambtshalve terugvordering wordt opgesteld als de gevraagde informatie (jaarrekening, aangifte IB) niet tijdig en/of volledig door u is aangeleverd. In tegenstelling tot voorgaande jaren bieden wij geen mogelijkheid meer tot herziening, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Als u het niet eens bent met de ambtshalve terugvordering kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen bij uw eigen gemeente.

Boete:

Het niet tijdig inleveren van de door ons gevraagde informatie wordt gekenmerkt als schending van de informatieplicht conform artikel 17 PW (Participatie Wet). Dit is een boetewaardige gedraging zoals beschreven in artikel 18a PW.
De door uw gemeente aangestelde boeteambtenaar zal uw gedragingen beoordelen, bij de eerste schending van de informatieplicht kan deze volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing.
In het geval u in de daaropvolgende twee jaar de inlichtingenplicht opnieuw niet nakomt, is de boeteambtenaar genoodzaakt u een geldboete op leggen. Deze bedraagt minimaal €150,00.