Zoek in de veel gestelde vragen

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner.

You are here:
  • Main
  • Bbz 2004
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner.
< All Topics

Bij het verstrekken van een lening in het kader van het Bbz 2004 is de partner op grond van artikel 59 PW (Participatie Wet) altijd medeaansprakelijk voor de terugbetaling van het totale kredietbedrag indien deze heeft meegetekend bij de aanvraag.  Overigens wordt er zonder handtekening van de partner geen Bbz levensonderhoud danwel bedrijfskrediet verstrekt.

Vorm partnerschap

De vorm van partnerschap heeft geen invloed op de medeaansprakelijkheid. Het maakt dus niet uit of u samenwoont, een partnerschap hebt of getrouwd bent in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Beëindiging relatie

Ook bij beëindiging van de relatie door verlating of echtscheiding verandert er niets aan de medeaansprakelijkheid voor de terugbetaling van het uitstaande saldo. Zelfs het opstellen van een convenant heeft hier geen invloed op, in tegenstelling tot hetgeen sommige advocaten en notarissen beweren. Het is dus van belang om vooraf goed na te denken en samen te praten over het mee tekenen van de aanvraag.

Ondertekenen

Het ondertekenen van een aanvraag heeft tot gevolg dat beiden aansprakelijk zijn voor de volledige terugbetaling van alle terug te betalen bedragen.